Stichting Naleving Cao Tentoonstellingsbedrijven

De Stichting Naleving Cao Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) controleert of de Cao TTB correct wordt nageleefd door alle bedrijven die onder de werkingssfeer vallen. Dat doen ze onder meer door het doen van schriftelijke uitvragen om onderbouwende documentatie die naleving aantoont en het toetsen van loonadministraties. Maar de Stichting komt uiteraard ook in actie naar aanleiding van een melding.

Als wordt vastgesteld dat de Cao niet (volledig) wordt nageleefd, kan de Stichting sancties opleggen. In de Statuten, het Reglement en het Bestuursreglement is vastgelegd hoe de SNTB precies te werk gaat.

Contactgegevens
Stichting Naleving Cao Tentoonstellingsbedrijven (SNTB)
P/a De Corridor 5C
3621 ZA Breukelen

t. +31 (0)346 - 352 444
e. secretariaat.sntb@gmail.com

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers