WGA-gat verzekering in CAO

In de CAO Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven is bepaald dat jouw werknemers deelnemen aan een WGA-gat verzekering. Deze verzekering keert onder voorwaarden uit bij een mate van arbeidsongeschiktheid tussen 35-80%. Om jou en jouw medewerkers optimaal te begeleiden bij ziekte is het belangrijk om arbeidsongeschiktheid op tijd te melden.
 
Doorgeven ziekmelding aan Aevitae en arbodienst
Heeft jouw werknemer zich arbeidsongeschikt gemeld, dan geef je dit via dit formulier aan Aevitae door. Dit moet je zo snel mogelijk doen, maar uiterlijk in de 13e week na de eerste dag van melding van arbeidsongeschiktheid. Daarbij geef je aan:
• wat de eerste dag was waarop de verzekerde door arbeidsongeschiktheid gestopt is met werken;
• wat het percentage van zijn arbeidsongeschiktheid is;
• het polisnummer;
• dat je als werkgever onder het Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven valt;

Let op: Geef ook de ziekmelding door aan uw arbodienst! De ziekmelding moet niet aan het Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven worden doorgeven in verband met de privacy. Aevitae kan contact opnemen met het Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven indien onduidelijk is of jouw bedrijf onder het Sociaal Fonds valt.

Wijzigingen doorgeven
Wijzigt het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer of gaat hij weer (volledig) aan het werk? Dan geef je dit binnen twee werkdagen dit formulier aan ons door. Dit geldt ook als de verzekerde passende arbeid gaat verrichten of op therapeutische basis gaat werken.

Wat zijn de gevolgen als je de melding of informatie niet op tijd doorgeeft?
Als Aevitae de informatie niet (op tijd) van je ontvangen, kan de vergoeding die Aevitae aan de werknemer betaalt geheel of gedeeltelijk op jou verhalen. Dat doen ze alleen als deze vergoeding lager zou zijn geweest als ze de informatie wel (op tijd) hadden ontvangen.

Wat doet Aevitae?
Aevitae omstreeks de 13e week in beeld. Op jouw verzoek kan dat natuurlijk eerder. Je hebt dan al een hele periode met de problematiek van jouw werknemer te maken. Aevitae bekijkt de door jou verstrekte gegevens wellicht door een andere bril dan jij doet. Noem het een frisse kijk op het probleem.

Er kan altijd een beroep gedaan worden op de Adviseur Preventie en Verzuim rondom preventie- en verzuimvraagstukken. Dat kan telefonisch, per e-mail en als er aanleiding toe is bij jou als klant aan tafel. De onderwerpen kunnen gaan over dossiers, maar ook over jouw organisatie. Meer informatie wat de Adviseur Preventie en Verzuim doet kunt u vinden in de brochures “Verzuim en Preventie” en “Interventies en cofinanciering”.

Wanneer meld je jouw werknemer ziek bij het UWV?
Op grond van de Ziektewet ben je verplicht uiterlijk op de eerste werkdag nadat jouw werknemer 42 weken arbeidsongeschiktheid is, de werknemer ziek te melden bij UWV. Je moet dan de datum van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag op kunnen geven. Let op! De ziekmelding moet je altijd zelf doen. De arbodienstverlener doet dit niet voor je!

Hoe vraagt jouw werknemer een Aevitae uitkering aan?
Heeft jouw werknemer na twee jaar zijn keuring gehad bij UWV? Dan heeft hij mogelijk recht op een uitkering van Aevitae. In dit stappenplan lees je wanneer jouw werknemer recht heeft op een uitkering en wat Aevitae voor hem kan doen.
 
Stap 1 – Je stuurt de UWV beschikking per e-mail op aan Aevitae
Jij als werkgever stuurt de door de werknemer ontvangen UWV beschikking per e-mail aan Aevitae. Je kunt de UWV beschikking sturen naar inkomensverzekeringen@aevitae.com.
 
Stap 2 – Aevitae bepaalt of er recht is op een aanvullende uitkering
Aevitae bepaalt of jouw werknemer recht heeft op een aanvullende uitkering. Soms heeft Aevitae nog extra informatie nodig. Bijvoorbeeld over zijn werk of inkomen. Aevitae neemt dan contact op met jouw werknemer. De werknemer hoort dan meteen van hen welke informatie nog van hem nodig is. Extra informatie kan hij per e-mail of post naar Aevitae opsturen.
 
Stap 3 – Jouw werknemer hoort of hij een uitkering van Aevitae krijgt
Aevitae beoordeelt zijn aanvraag en stuurt hem binnen 10 werkdagen een brief met onze beoordeling. In deze brief leest hij of hij recht heeft op een uitkering, hoe hoog de uitkering is en vanaf wanneer hij de uitkering krijgt. De uitkering wordt rechtstreeks door Aevitae aan de werknemer betaald. Een kopie van de brief die de werknemer ontvangt, stuurt Aevitae ook naar jou op.
 
Stap 4. Heeft de werknemer vragen? Dan kan hij contact met Aevitae opnemen
De werknemer kan eventuele vragen met een van de Aevitae medewerkers bespreken. Aevitae is op werkdagen telefonisch bereikbaar op +31 (0)88 - 35 35 791 en per e-mail.
 
Meer informatie:
- Arbeidsongeschiktheid wat moet je doen als Werkgever
- Arbeidsongeschiktheid wat moet je doen als Werknemer
- Polisvoorwaarden WGA-Gat Verzekering
 

Nieuw Eyckholt 284

6419 DJ Heerlen
+31 (0)88 - 353 5763

Let op!

De collectieve wga-gat verzekering wordt beëindigd per 1 januari 2023. Lees hier wat dat betekent.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers