WGA-gat verzekering in CAO

In de CAO Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven is bepaald dat jouw werknemers deelnemen aan een WGA-gat verzekering. Deze verzekering keert onder voorwaarden uit bij een mate van arbeidsongeschiktheid tussen 35-80%. Om jou en jouw medewerkers optimaal te begeleiden bij ziekte is het belangrijk om arbeidsongeschiktheid op tijd te melden.
 
Aevitae
Heeft jouw werknemer zich arbeidsongeschikt gemeld, dan geef je dit via dit formulier aan ons door. Dit moet je zo snel mogelijk doen, maar uiterlijk in de 13e week na de eerste dag van melding van arbeidsongeschiktheid. Daarbij geef je aan:
• wat de eerste dag was waarop de verzekerde door arbeidsongeschiktheid gestopt is met werken;
• wat het percentage van zijn arbeidsongeschiktheid is.
 
Wijzigingen doorgeven
Wijzigt het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer of gaat hij weer (volledig) aan het werk? Dan geef je dit binnen twee werkdagen dit formulier aan ons door. Dit geldt ook als de verzekerde passende arbeid gaat verrichten of op therapeutische basis gaat werken.

Wat zijn de gevolgen als je de melding of informatie niet op tijd doorgeeft?
Als we de informatie niet (op tijd) van je ontvangen, kunnen we de vergoeding die we aan de werknemer betalen geheel of gedeeltelijk op jou verhalen. Dat doen we alleen als deze vergoeding lager zou zijn geweest als we de informatie wel (op tijd) hadden ontvangen.

Wat doet Aevitae?
Wij komen omstreeks de 13e week in beeld. Op jouw verzoek kan dat natuurlijk eerder. Je hebt dan al een hele periode met de problematiek van jouw werknemer te maken. We bekijken de door jou verstrekte gegevens wellicht door een andere bril dan jij doet. Noem het een frisse kijk op het probleem.
 
Wanneer meldt u uw werknemer ziek bij het UWV?
Op grond van de Ziektewet ben je verplicht uiterlijk op de eerste werkdag nadat jouw werknemer 42 weken arbeidsongeschiktheid is, de werknemer ziek te melden bij UWV. Je moet dan de datum van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag op kunnen geven. Let op! De ziekmelding moet je altijd zelf doen. De arbodienstverlener doet dit niet voor je!

Aanspraak afgewezen  
Is de aanspraak op collectieve verzekering afgewezen? Meld het ons; er is second opinion bij Aon mogelijk.

Meer informatie lees je hier:
- Arbeidsongeschiktheid wat moet je doen als Werkgever
- Arbeidsongeschiktheid wat moet je doen als Werknemer
- Polisvoorwaarden WGA-Gat Verzekering
 

Nieuw Eyckholt 284

6419 DJ Heerlen
088 353 5763

www3.aevitae.com
inkomensverzekeringen@aevitae.com

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers