Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door CLC-VECTA Centrum voor Live Communication en hoewel wij er naar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, diensten of daar aan gerelateerde afbeeldingen. Het vertrouwen dat gesteld wordt in dergelijke informatie is voor eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade, daarin begrepen indirecte of gevolgschade of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van CLC-VECTA staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van een link impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of het staan achter de standpunten welke geuit worden binnen deze sites.

Wij doen er alles aan om onze website draaiende te houden. CLC-VECTA neemt echter geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website wegens niet aan CLC-VECTA verwijtbare technische problemen.

English version:
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by CLC-VECTA Centrum voor Live Communication and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of CLC-VECTA. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, CLC-VECTA takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers