Road trips!

Wat zijn de belangrijke thema's voor CLC-VECTA om de komende jaren mee aan de slag te gaan? Welke aandachtsgebieden moeten focus krijgen in het te ontwikkelen verenigingsbeleid en de te stellen prioriteiten? Het zijn belangrijke vraagstukken waar het bestuur live met leden over in gesprek wil tijdens een serie Road trips. En waar kunnen we dat beter doen dan bij onze eigen leden?

Meer info & aanmelden.

Kennis- & inspiratieplatform voor live communicatie

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

CLC-VECTA is de branchevereniging voor bedrijven en professionals betrokken bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & bijeenkomsten,
evenementen & incentives en entertainment.

"Een bewezen platform voor
de echte event professionals."

Joost Bischoff, Groovesum

"Dat de sector van grote relevantie is, toont de vereniging met een sterke lobby naar de politiek en dienstverlening naar leden."

Bart van der Heijden - RAI Amsterdam
"Deze fijne club levert topsportprestaties in goede tijden en vooral ook in mindere tijden."
Jeroen Veenstra, Faircom Media

"Eindelijk een initiatief dat zich hard maakt voor de incentive branche!"

Carolien Brink, So Incentive
27-09-2022

Voorgesteld is om de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen van 1,70% naar 1,92%

27-09-2022

Voorstellen kunnen tot en met maandag 5 december 2022 worden ingediend

22-09-2022

Het tarief per vertrekkende passagier uit NL gaat dan omhoog van € 7,95 naar € 26,43

20-09-2022

Bart Wigman neemt aandelen Karmijn Kapitaal over

13-09-2022

Het gaat hierbij om in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan € 10.000

Kennispartners & preferred suppliers