Aanvragen eHerkenning

Aanvragen eHerkenning
Het proces om eHerkenning aan te vragen bestaat uit verschillende stappen en vraagt om een goede voorbereiding. Deze video helpt je vast op weg:Leverancier kiezen
Maak je keuze voor een leverancier met behulp van het leveranciersoverzicht. Alle genoemde leveranciers voldoen aan dezelfde eisen die worden gevraagd, maar concurreren met elkaar in onder andere type eHerkenningsmiddelen die ze verkopen, en de prijs. Kies voor een toegangsniveau vanaf eH3, omdat dit voor de meest gebruikte dienstverleners het minimale toegangsniveau is.
 
Handige tips
 • Voor het doorlopen van het aanvraagproces is het nodig de volgende zaken bij de hand te hebben.
  • toegang tot email
  • mobiele telefoon
  • laptop
  • legitimatie
  • IDEAL betaalmogelijkheid
  • uittreksel Kamer van Koophandel
  • agenda voor het maken van de face to face identificatieafspraak
 • De opties voor de geldigheidsduur van je eHerkenningsmiddel zijn 1, 3 of 5 jaar. Reken dat het verlengen van eHerkenning net zoveel werk is als het aanvragen en dat de kosten bij een langere geldigheidsduur lager zijn.
 • eHerkenningsmiddelen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is daarom verstandig een tweede persoon te machtigen bij het doen van de aanvraag.
 • Geeft bij de machtiging gelijk aan voor welke diensten een medewerker gemachtigd moet worden.
 • Bij meerdere machtigingen is het raadzaam een machtigingenbeheerder aan te stellen die overzicht houdt op het toewijzen en intrekken van machtigingen, bijvoorbeeld bij uitdiensttreding.
 
Verwerkingstijd
De verwerkingstijd van de aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:
 • Ben je de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel momenteel ongeveer 4 weken
 • Heeft je organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, hou dan rekening met levertijden op kunnen lopen tot 8 weken
 • Heb je eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 nodig om in te loggen bij het werkgeversportaal van UWV? Lees hier meer over de levertijd en spoedprocedure.
 
Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan contact met ons op via 0346 - 352 444 of dineke@clcvecta.nl.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers