eHerkenning

Eén inlogmiddel voor de hele overheid
Een btw-aangifte indienen? Medewerkers ziekmelden in het Werkgeversportaal van UWV? Een vergunning aanvragen? Steeds meer bedrijven regelen het met eHerkenning. eHerkenning is hét inlogmiddel waarmee ondernemers en bedrijven zich online kunnen identificeren bij overheidsorganisaties. Met eHerkenning kan er bij meer dan 400 organisaties ingelogd worden: van Belastingdienst en UWV tot RDW en KVK. Ook veel waterschappen en gemeenten doen mee.
 
Nieuwe wet voor veiliger inloggen
Inmiddels zijn al meer dan 400 overheidsorganisaties aangesloten bij eHerkenning. Bij steeds meer overheidsorganisaties wordt het de enige manier van inloggen. Zo is het werkgeversportaal van UWV al vanaf 1 november alleen nog toegankelijk met eHerkenning. En op termijn worden dat er nog meer. De nieuwe Wet digitale overheid, die nu in de Tweede Kamer ligt ter bespreking, verplicht namelijk het gebruik van eHerkenning door overheidsorganisaties. De wet heeft als doel te regelen dat onder meer Nederlandse bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Dat doel wordt mede bereikt door het breed invoeren van eHerkenning voor bedrijven.
 
Veilig, veiliger of veiligst
eHerkenning kent vijf ‘betrouwbaarheidsniveaus’. Afhankelijk van hun dienstverlening kiezen de deelnemende overheidsorganisaties met welk betrouwbaarheidsniveau bedrijven inloggen. Hoe gevoeliger de informatie die je uitwisselt met de overheid, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau. Voor de aanvraag van een extra vuilcontainer bij de gemeente volstaat een lager betrouwbaarheidsniveau van voor het ziekmelden van een medewerker bij UWV. Veel organisaties vragen om betrouwbaarheidsniveau 3. Dat is dus een goed niveau om in te stappen.
 
Erkende leveranciers
De Rijksoverheid heeft zes leveranciers aangewezen voor de uitgifte van eHerkenning-inlogmiddelen: Connectis, Reconi, Digidentity, KPN, QuoVadis en Z login. Die voldoen allemaal aan dezelfde hoge eisen op het gebied van veiligheid, maar verschillen in prijs, type inlogmiddelen en aanpak. Ondernemers kunnen zelf bepalen welke leverancier het beste bij hen past.
 
Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar
Wacht niet te lang met de aanvraag en neem contact op met een van de erkende leveranciers. Heb je al eHerkenning, maar wil je overstappen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau? Benader dan de leverancier die jouw inlogmiddel heeft geleverd.
 
Meer weten?
Kijk op eherkenning.nl/inloggen voor meer informatie over de leveranciers en een animatie. Bekijk ook even het stappenplan voor de aanvraag van de eHerkenning en de factsheet.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers