Sectoranalyse: Duurzame inzetbaarheid in de Tentoonstellingsbranche (update)

terug naar zoekresultaten

Omvang & samenstelling werkgevers en werkenden en problematiek m.b.t. DI

Plaatsingsdatum: 02-5-2023
Auteur: SPDI
Bron: Sociale partners in de Tentoonstellingsbranche

Sociale partners in de tentoonstellingsbranche, CLC-VECTA, FNV en CNV Vakmensen, onderschrijven het belang van blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werknemers o.a. vanwege de hogere pensioengerechtigde leeftijd, maar ook vanwege ontwikkelingen in de sector. Hoe kunnen we werkenden tot hun AOW leeftijd inzetbaar houden én oudere medewerkers met een zwaar beroep de mogelijkheid bieden om eerder te stoppen met werken? Daartoe is, met subsidie van de overheid, begin 2022 een sectoranalyse uitgevoerd. In 2023 is, vanwege ontwikkelingen in de sector, post COVID en de krapte op de arbeidssmarkt, een update uitgevoerd.

De sectoranalyse bevat:

  • een onderbouwing van de omvang en de samenstelling van het aantal werkenden in de sector (o.a. aantallen, leeftijdsopbouw, parttimefactor, gemiddeld salaris, aard van de functies, verzuim en in- en uitstroom).
  • inzicht in het aantal ondernemingen en het aandeel kleine ondernemingen in de sector.
  • een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.
  • Trend en ontwikkelingen in de sector
  • Bouwstenen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector
De uitkomsten van de sectoranalyse vormen de basis voor afspraken in de Cao Tentoonstellingsbedrijven en de aanpak van de Werkgroep duurzame inzetbaarheid.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers