Europese Commissie publiceert evaluatie Richtlijn Pakketreizen

15-3-2021

De Europese Commissie (EC) heeft de toepassing van de richtlijn pakketreizen uit 2015 onder de loep genomen en een evaluatierapport gepubliceerd. In het rapport wordt de balans opgemaakt van de ervaring die is opgedaan met de toepassing van de richtlijn pakketreizen sinds de inwerkingtreding ervan in juli 2018. Het rapport presenteert de voorlopige resultaten van de beoordeling van de nationale maatregelen tot omzetting van de richtlijn. Het beoordeelt ook de regels in de context van het faillissement van Thomas Cook in 2019 en de uitdagingen die sindsdien zijn ontstaan ​​tijdens de COVID-19-crisis.
 
Door de pandemie kwamen er wereldwijd massale reisbeperkingen. De EC vindt het belangrijk dat er goede, toekomstbestendige regels zijn om reizigers te beschermen in alle omstandigheden. Maar de huidige richtlijn levert grote knelpunten op voor bedrijven in de reis-, gastvrijheids- en incentivebranche. VNO-NCW en MKB-Nederland zien graag dat de EC de regelgeving aanpast om in uitzonderlijke gevallen zoals een pandemie het risico beter te verdelen. CLC-VECTA is actief betrokken bij deze gesprekken over aanpassing van de regelgeving, specifiek voor de incentive- / zakelijke evenementenbranche.
 
Eerder is daartoe een position paper ontwikkeld ter voorbereiding op de evaluatie van de EC. Binnenkort vindt overleg plaats met EZK over het uitgebrachte evaluatierapport en de implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving voor een vervolgaanpak.  
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers