Verzuim live communicatiebranche blijft, ondanks corona, laag

20-7-2022

Uit de jaarlijkse brancherapportage van CLC-VECTA partner ArboNed blijkt dat het verzuim in 2021 ondanks corona laag blijft ten opzichte van andere sectoren en het landelijk gemiddelde. Het verzuimpercentage was 3,2% in 2021, net als in 2019. In 2020 was het iets lager met een gemiddelde van 3,1%. De brancherapportage wordt samengesteld door ArboNed op basis van de verzuimgegevens van CLC-VECTA leden die klant zijn bij ArboNed. De rapportage bevat, naast verzuimcijfers, ook gegevens over verzuimpatronen, verzuimoorzaken, verzuimduur (naar leeftijd en oorzaak), werk gerelateerd verzuim en bedrijfsongevallen.

verzuimpercentage.png
 
Meldingsfrequentie & verzuimduur
De meldingsfrequentie staat voor het gemiddeld aantal keer dat een werknemer zich in 2021 heeft ziek gemeld. Het lagere verzuimpercentage is deels te herleiden aan een lagere ziekmeldingsfrequentie. In 2021 bedroeg dat 0,22 t.o.v. 0,30 in 2020 en 0,42 in 2019. Maar als er sprake is van uitval, is er vaak wel sprake van langdurig uitval. De verzuimduur nam in 202 en 2021 iets toe, waarbij de langste verzuimduur wordt gemeten bij medewerkers in de leeftijd van 25 tot en met 34 jaar. Het aantal werknemers dat instroomt in het 3e ziektejaar, kent een kleine stijging van 0,5% in 2020 naar 0,7% in 2021.
 
Gemiddelde-verzuimduur.png
 
Verzuimoorzaken
Het verzuim is grotendeels te wijten aan psychische aandoeningen alhoewel er een daling te zien is vergeleken met voorgaande jaren. Opvallend is de stijging in fysieke aandoeningen aan het bewegingsapparaat met verzuim als gevolg. Verzuim naar aanleiding van een bedrijfsongeval kent een daling in 2020 en 2021 wat gezien corona logisch is.
 
Verzuimoorzaken.png
 
De volledige brancherapportage is hier te downloaden.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers