Samenwerkingsverbanden

Voor extra kennis en expertise, een groter / international netwerk en ondersteuning in lobbytrajecten, zijn we aangesloten bij verschillende (internationale) koepelorganisaties. De samenwerkingen met deze organisaties helpen ons bij de realisatie van onze doelstellingen.

MKB-Nederland

MKB-Nederland is de belangenbehartiger voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf met als missie 'een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland.
 

ONL

ONL voor Ondernemers is de onafhankelijke ondernemersorganisatie van Nederland met maar één belang: de stem van ondernemers laten horen.
 

AWVN

Werkgeversvereniging AWVN ondersteunt en adviseert werkgevers en branches bij ontwikkeling van HR-strategie, organisaties en medewerkers.
 

EventPlatform Nederland

Het Eventplatform is het overkoepelend platform van branche- en vakorganisaties in de zakelijke evenementenbranche.
 

Gastvrij Nederland

Gastvrij Nederland vertegenwoordigt 16 organisaties en branches in de leisure en business gastvrijheidseconomie.
 

UFI

UFI is de internationale, overkoepelende vereniging voor beursorganisatoren, -locaties en toeleveranciers.
 

Fieldlab Evenementen

Fieldlab is een initiatief vanuit de evenementenbranche en de Overheid dat onderzoekt hoe evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. CLC-VECTA maakt onderdeel uit van de stuurgroep.

DNA

De Nederlandse Associatie (DNA) verenigt Nederlandse branche-, beroeps- en belangen- organisaties, federaties, fondsen en bonden.

 

SBB

Binnen het SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen aan de beste praktijkopleidingen zodat bedrijven steeds de vakmensen krijgen die ze nodig hebben.
 

IFES

IFES is de internationale federatie voor alle nationale / landelijke verenigingen waarvan de aangesloten bedrijven actief zijn in de sector van tentoonstellingsdiensten en evenementenmarketing.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers