Definitie Live communicatie

Het begrip Live Communication of Live Communicatie is binnen de branche breed bekend. Maar het blijkt soms wat lastig om precies uit te leggen wat het is. Als CLC-VECTA Centrum voor Live Communication voorzien we je daarom graag van een heldere definitie;

Onder Live Communication wordt verstaan de business to business (B2B) en business to consumer (B2C) evenementen, waar personen of groepen van personen elkaar (fysiek) ontmoeten, die georganiseerd worden met het doel te informeren, kennis te verkrijgen of over te dragen, dan wel transacties voor te bereiden en/of te verrichten.

In de bovenstaande definitie wordt gesproken over evenementen. Daarmee worden evenementen bedoeld in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld vergaderingen, congressen en beurzen, maar ook grote festivals, theatervoorstellingen en personeelsfeesten, zowel kleinschalig als grootschalig. De aard van de informatie of kennis die wordt overgebracht tijdens een evenement kan zakelijke waarde, amusementswaarde of een combinatie van beide zijn.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers