Privacy Verklaring CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication (hierna: ‘CLC-VECTA’) is de branchevereniging voor organisaties die professioneel betrokken zijn bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & vergaderingen, evenementen & incentives en entertainment en is gevestigd te Breukelen, kantoorhoudende te 3621 ZA Breukelen, De Corridor 5C kamernummer 206.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door CLC-VECTA. CLC-VECTA hecht veel waarde aan het waarborgen van je recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door CLC-VECTA in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we van je en met welk doel?
 2. Wat doen we met je gegevens?
 3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 4. Klikgedrag
 5. CLC-VECTA en andere websites
 6. Bewaartermijn
 7. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
 8. Wijziging privacybeleid
 9. Vragen

1. Welke persoonsgegevens verwerken we van je en met welk doel?
We verzamelen op beperkte schaal gegevens van je en we doen dat met het oog op verschillende doeleinden. We verzamelen de volgende persoonsgegevens van je:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum (van hoofdcontactpersonen van leden);
 • Titulatuur;
 • Functie;
 • Naam van het bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Kamer van Koophandel-nummer;
 • Bancaire gegevens, waaronder rekeningnummer of creditcardnummer (in geval van aan ons gedane betaling(en)).
Het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de door jou verzochte producten en diensten.

Periodiek versturen we een nieuwsbrief. Daarvoor kun je je inschrijven. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen we van jou je naam, adres en e-mailadres. Wanneer je hebt ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken we je e-mailadres om je onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze producten en diensten, toe te sturen. Om je een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen kan het voorkomen dat we inzage hebben in je online surf- en leesgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat je na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van CLC-VECTA.

Je hebt de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via ons bureau. Om je vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken we je vragen, klachten of andere zaken in ons e-mailprogramma. We zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras, etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

2. Wat doen we met je gegevens?
We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven. Je financiƫle gegevens - bijvoorbeeld bancaire gegevens of creditcardgegevens - die je hebt ingevuld of bij betaling heeft achtergelaten, deelt CLC-VECTA met SCAB Accountants & Adviseurs B.V. die de betaling(en) afhandelt. SCAB Accountants & Adviseurs B.V. is tevens gebonden aan onze privacy voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Je gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld, zodat deze derde partij namens CLC-VECTA de nieuwsbrief kan versturen. Dit gebeurt echter enkel indien je hier vooraf toestemming voor hebt verleend. Indien je geen prijs meer stelt op het ter beschikking stellen aan de door CLC-VECTA geselecteerde derden ten behoeve van het verstrekken van informatie of aanbiedingen kun je je hiervoor op ieder moment afmelden (“Opt-out”).

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
Je kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die CLC-VECTA van je heeft. Je kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen met ons bureau via info@clcvecta.nl. CLC-VECTA zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op je verzoek. Als je gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kun je hiertegen verzet instellen, waarna je persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als je je hebt ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kun je je ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4. Klikgedrag
Op de websites van CLC-VECTA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geĆÆdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

5. CLC-VECTA en andere websites
Op de website van CLC-VECTA tref je een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt CLC-VECTA geen verantwoordelijkheid over de omgang met je gegevens door deze partijen.

6. Bewaartermijn
Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij we wettelijk verplicht zijn je gegevens langer te bewaren. In dat geval worden je gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

7. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
CLC-VECTA heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, in de vorm van:
 • Maatregelen om te borgen dat er niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan nodig;
 • Maatregelen om te borgen dat enkel bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens;
 • Maatregelen om de gegevens te beschermen tegen onbevoegde en onrechtmatige toegang, verwerking, opslag en openbaarmaking.
Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan we van ieder bezoek van jou aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:
 • De website van waaruit u onze website oproept;
 • Het IP-adres;
 • Het tijdstip en de datum van toegang;
 • De http-antwoordcode;
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt.
8. Wijziging privacy beleid
Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door CLC-VECTA gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. We raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 24 augustus 2017.

9. Heb je nog meer vragen?
Mocht je verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van je persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kun je daarmee terecht bij ons bureau via info@clcvecta.nl. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 24 augustus 2017

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers