Arbocatalogus Tentoonstellingsbedrijven

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers gezamenlijk, op sector of brancheniveau hoe ze voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden.
In de arbocatalogus vind je oplossingen waarmee werkgevers kunnen zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun medewerkers.
 

Deze arbocatalogus biedt maatwerkoplossingen in onze branche voor arborisico’s op de werkvloer. Deze oplossingen zijn door organisaties daarom goed te gebruiken bij het opstellen van de RI&E en het invullen van het plan van aanpak

Fysieke Belasting – Zwaar tillen

Tillen is het recht omhoog brengen van een last. Regelmatig zwaar tillen leidt tot overbelasting van rugspieren en ussenwervelgewrichten.

Fysieke Belasting - Dragen

Dragen is tillen en lopen tegelijkertijd. Dragen is extra belastend voor het lichaam omdat dit met elke stap de last opnieuw moet opvangen.

Fysieke Belasting - Duwen en trekken

Het regelmatig duwen en trekken van zware voorwerpen kan schadelijk zijn voor het lichaam en gezondheidsklachten veroorzaken, vooral van de lage rug.

Fysieke Belasting - Ongunstige werkhouding

Het werken in een slechte houding veroorzaakt een extra belasting van het lichaam en leidt tot klachten vooral aan de rug, schouders en knieën.

Fysieke Belasting - Repeterende bewegingen

Repeterende bewegingen doen zich voor bij werkzaamheden die achter elkaar worden herhaald en kunnen aanleiding geven tot spierklachten.

Werken op Hoogte - Valgevaar

Bij werk op 2,5 meter hoogte of meer zijn er altijd verplichte maatregelen nodig. En ook als je op hoogte aan het werk bent op een mobiele werkplaats, zoals een rolsteiger. 

Houtstof

Blootstelling aan houtstof levert een gezondheidsrisico op en kan leiden tot bijvoorbeeld huid- en luchtwegaandoeningen, oogklachten en zelfs tot kanker van de neus- en neusbijholte. 

Vluchtige organische stoffen

Oplosmiddelen heten ook wel Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Van langdurige blootstelling hieraan kun je de ziekte OPS (Organisch Psycho Syndroom) oplopen.

Psychosociale Arbeidsbelasting

Onder Psychosociale Arbeidsbelasting verstaan we factoren die in het werk stress veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk of ongewenst gedrag op de werkvloer.

Model Gevaarlijke stoffenregister

Bedrijven zijn verplicht om zelf inspectie uit te voeren en gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn te registreren. Uitsluitend voor leden is hiervoor een model beschikbaar.
 

Klachtencommissie

Als een werknemer ongewenst gedrag ervaart op het werk, kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon. Soms is de situatie zo ernstig dat het noodzakelijk is een officiële klacht in te dienen bij een klachtencommissie.

 

BHV Ontruimingsplan

Met een goed plan en de juiste training van de BHV’ers ben je als organisatie goed voorbereid op mogelijke calamiteiten. Toegespitst op bedrijven in de tentoonstellingsbouw is er nu een compleet BHV Ontruimingsplan beschikbaar.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers