Fysieke Belasting - Dragen

Risico

Dragen is tillen en lopen tegelijkertijd. Dragen is extra belastend voor het lichaam omdat dit met elke stap de last opnieuw moet opvangen.

Maatregelen

Als aanpak bij de bron niet mogelijk is treffen we gerichte maatregelen die de risico's van dragen beperken en de lichamelijke belasting terugdringen.

Voorbeelden van toepassing

Voorbeelden van toepassing in volgorde van Arbeidshygiënische strategie.
(PDF documenten met voorbeelden)

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links


Download hier de PDF Fysieke Belasting - Dragen


Terug naar het Hoofdmenu

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers