Fysieke Belasting - Dragen

Risico

Dragen is tillen en lopen tegelijkertijd. Dragen is extra belastend voor het lichaam omdat dit met elke stap de last opnieuw moet opvangen.

Aanpak bij de Bron

De lichamelijke belasting kan in veel gevallen omlaag door de juiste werkwijze en hulpmiddelen in te zetten.

Maatregelen

Als aanpak bij de bron niet mogelijk is treffen we gerichte maatregelen die de risico's van dragen beperken en de lichamelijke belasting terugdringen.

Zwangeren

Indien vrouwen fysiek werk verrichten is er bij een zwangerschap een risico door Dragen.

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers