Risico Dragen

Dragen is tillen en lopen tegelijkertijd. Dragen is extra belastend voor het lichaam omdat dit met elke stap de last opnieuw moet opvangen. Door de druk van het gewicht heb je tijdens het dragen minder evenwicht waardoor je misstappen die je tijdens het lopen maakt minder gemakkelijk kunt corrigeren. Het gewicht van de last komt bij dragen steeds op andere onderdelen van het lichaam terecht. Met name de schoudergewrichten, knieën, de lage rug en armen kunnen hierdoor overbelast raken.

Het is niet toegestaan om een voorwerp zwaarder dan 20 kilo te dragen omdat het lichaam, in het bijzonder de rug, dan te zwaar wordt belast. Regelmatig zwaar dragen leidt tot overbelasting van rugspieren en tussenwervelgewrichten. Lichamelijke belasting als gevolg van dragen vraagt daarom om een actieve aanpak.

Vaak hou je bij het dragen de last te hoog, te laag of te ver van het lichaam af.  Of moet je met één hand dragen of draag je over lange afstanden en komt het dragen ook de gehele dag voor. Het maximale draaggewicht wordt in die gevallen eerder bereikt. Bovendien kost het lopen met een zwaar voorwerp extra energie en is dus vermoeiend.

Bij de standbouwbedrijven wordt zowel op locatie als in de werkplaats en in het magazijn veel gewerkt met zware lasten die veelvuldig verplaatst worden door ze te dragen. Denk aan het plaatmateriaal in de houtbewerking en het sjouwen met tapijtrollen en trussen bij de standbouw. Zwaar meubilair zoals tafels en de wandpanelen van stands worden uit de vrachtwagen gedragen bij het opbouwen van de beurs. Ook het aantal keren dat je een voorwerp moet dragen is van invloed op je lichamelijke belasting. Als je twintig keer per dag een gewicht van meer dan 10 kilo moeten dragen (een gereedschapskist bijvoorbeeld) kan dat evenzeer tot overbelasting leiden.

Zwangeren
Indien er vrouwen werkzaam zijn en fysiek werk verrichten is er bij een zwangerschap een risico door Dragen. Lichamelijk zwaar werk (fysieke belasting) en fysieke vermoeidheid in het tweede en derde trimester van de zwangerschap kunnen nadelige gevolgen hebben voor de zwangerschap en het ongeboren kind. Ook leidt lichamelijk zwaar werk tot zwangerschap gerelateerd verzuim en tot beperking van de werkhervatting na de bevalling.

ZZP-er
Beschermingsmaatregelen ter voorkoming van gezondheidsschade door fysieke werkzaamheden geldt voor de eigen medewerkers alswel  ingehuurde ZZP-ers. Onderstaande beschrijvingen van deze Arbocatalogus zijn ook van toepassing voor de ZZP-ers die voor branche werkgevers in de tentoonstellingbouw worden ingehuurd.  (Zie verder bij Maatregelen).
 
Toelichting Arbeidshygiënische strategie
(Arbowet  artikel 3, 1ste lid a,b,c; Arbobesluit hoofdstuk 5 art 5.2; 5.3 1ste lid; 5.4; 5.5)
Bij het voorkomen van schade aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers door fysieke arbeid van volgen wij de Arbeidshygiënische strategie.

Bronaanpak:
Voorkomen van dragen vanwege gezondheidsschade in eerste instantie bij de bron aan te pakken.

Collectieve maatregelen:
Als bronaanpak niet mogelijk is dan treffen we collectieve of individuele maatregelen, waarbij geminimaliseerd wordt. Daarbij aandacht voor de organisatie en inrichting van de arbeidsplaats; de productie- en werkmethode en hulpmiddelen. Daaronder valt ook het nemen van organisatorische maatregelen, zoals voorlichting en instructie.

Persoonlijke Veiligheidsmaatregelen:
Aanvullend op de collectieve of individuele maatregelen niet toereikend zijn, maken we gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het beperken van gevaren.

Werksituatie
Tillen en dragen komt voor in diverse situaties. Materialen als plaatmateriaal, balken en/of planken, frames, maar ook verpakkingen met vloerbedekking worden in een magazijn geplaatst, vanuit een magazijn naar een werkplaats gebracht. Vervolgens voor behandeling op een werktafel of bewerkingsmachine geplaatst. Na behandeling naar een verfspuitcabine gebracht, daar opgehangen voor bewerking, naar een droogkamer verplaatst en tenslotte naar een opslag. Ook kan een proefopstelling van een tentoonstellingsstand plaatsvinden.
Vanuit de opslag worden materialen als een stand, maar ook aanvullende benodigdheden als stoelen, kolommen, verlichtingsmaterieel naar een locatie vervoerd en aldaar uitgeladen en verplaats naar de gewenste ruimte in een hal of zaal. Daar vindt een opbouw plaats. Na afloop wordt alles weer gedemonteerd en afgevoerd. Ook het nodige materieel als gereedschappen voor (de)montage wordt meegenomen en mogelijk getild.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers