Fysieke Belasting - Duwen en trekken

Risico

Het regelmatig duwen en trekken van zware voorwerpen kan schadelijk zijn voor het lichaam en gezondheidsklachten veroorzaken, vooral van de lage rug.

Aanpak bij de bron

Blessures door duwen en trekken zijn te voorkomen. Bij het oplossen of verminderen van problemen bij het duwen en trekken van zware lasten volgen wij de arbeidshygiënische strategie.

Maatregelen

Als aanpak bij de bron niet mogelijk is treffen we gerichte maatregelen die de risico's van duwen en trekken beperken en de lichamelijke belasting terugdringen.

Branchenorm

Bij het duwen en trekken gaan de sociale partners in de tentoonstellingsbedrijven uit van bepaalde normen.

Zwangeren

Indien vrouwen fysiek werk verrichten is er bij een zwangerschap een risico door duwen en trekken.

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers