Fysieke Belasting - Ongunstige Werkhouding

Risico

Het werken in een slechte houding veroorzaakt een extra belasting van het lichaam en leidt tot klachten vooral aan de rug, schouders en knieën.

Maatregelen

Kunnen we het werk niet of maar beperkt op een andere manier aanpakken? Dan zetten we hulpmiddelen in.

Voorbeelden van toepassing

Voorbeelden van toepassing in volgorde van Arbeidshygiënische strategie.
(PDF documenten met voorbeelden)

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links 

 

Download hier de PDF Fysieke Belasting - Ongunstige Werkhouding


Terug naar het Hoofdmenu

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers