Fysieke Belasting - Ongunstige Werkhouding

Risico

Het werken in een slechte houding veroorzaakt een extra belasting van het lichaam en leidt tot klachten vooral aan de rug, schouders en knieën.

Aanpak bij de bron

In veel gevallen is lichamelijke belasting door een ongunstige werkhouding niet noodzakelijk. Door vooraf na te denken hoe je het werk gaat aanpakken kun je de lichamelijke belasting verminderen.

Maatregelen

Kunnen we het werk niet of maar beperkt op een andere manier aanpakken? Dan zetten we hulpmiddelen in.

Zwangeren

Indien vrouwen werkzaam fysiek werk verrichten is er bij een zwangerschap een risico door belastende werkhoudingen, waaronder lang staan, bukken, hurken of knielen.

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers