Informatie

Wetten en normen

Arbowet art 3.1 a;b;c;
Arbowet art 8; Arbobesluit art 5.5 voorlichting
Arbowet art 19  ZZP-er
Arbobesluit afdeling 9 art 1.42 1ste;   2de; 3de  lid;  art 5.13a Zwangeren
Arbobesluit art 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 Fysieke belasting
Arbobesluit hoofdstuk 8: artikel 8.3.1
Arbobesluit:
Bijlagen 1en 2 richtlijn 90/269/EEG
Bijlage 1 richtlijn 92/85/EEG  zwangeren

Achtergrond info
AI-blad (ARBO Informatie) nr. 29, thema Fysieke Belasting.
 
Inhoudelijke informatie Lichamelijke belasting
https://www.volandis.nl/media/1114/16063832-toolbox-onthouden-zwaar-werk.pdf
 
Werkhouding Instrument WHI
Het Werkhoudingeninstrument (WHI)* is een methode om te bepalen of er sprake is van een risico op het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat (gewrichten, pezen en spieren) door de aanwezigheid van ongunstige werkhoudingen.
https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/instrumenten/werkhoudingeninstrument-whi
 
Quickscan Statische werkhouding.
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkhoudingen/handige-instrumenten-documenten-en-links
 
SER Publicatie Handreiking Arbo maatregelen Zwangerschap & Werk
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2018/SER-arboplatform-handreiking-zwangerschap-en-werk.pdf
 
Referenties / Links
CLC-VECTA Centrum voor Live Communication 
FNV Meubel & Hout
Arbosite CNV   
Volandis: kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid 
Arbosite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SDU (uitgever van AI-blad ARBO Informatie)
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers