Risico Ongunstige werkhouding

In de tentoonstellingsbouw worden sommige werkzaamheden in gedwongen, ongunstige werkhoudingen verricht. Het werken in een slechte houding veroorzaakt een extra belasting van het lichaam en leidt tot klachten vooral aan de rug, schouders en knieën.

Bij het leggen van tapijttegels voor een vakbeurs en bij de opbouw van trussen en 'rigging' voor een evenement werk je voortdurend gebukt. Bij het stellen van vloerdelen moet je veel reiken in een gebogen lichaamshouding. In het magazijn maak je het verhuurde materieel schoon waarbij je langdurig in een gebogen werkhouding staat.

Bij deze werkzaamheden met een ongunstige werkhouding worden de spieren en gewrichten langdurig in één stand gezet wat leidt tot een typisch statische belasting van de spieren en gewrichten. Ongunstige werkhoudingen komen in de tentoonstellingsbouw veel voor en leiden tot tal van gewrichtsklachten (knieën en schouders), stijve spieren en ontstekingen. Eveneens raak je door een ongunstige werkhouding onnodig vermoeid.

Bij alle werkzaamheden waarbij je met één of meer lichaamsdelen vier seconden of langer dezelfde houding aanneemt, is sprake van een statische werkhouding. In de tentoonstellingsbouw komt dit veel voor bij verfspuiters en monteurs. Ook als je continu van werkhouding wisselt maar de afzonderlijke werkhoudingen steeds vier seconden of langer duren, spreken we van statische werkhoudingen.
Bovendien zijn er in onze bedrijfstak beroepen met een dynamische werkhouding, waarin de werknemer het risico van uitputting loopt, zoals de standbouwers.

Langdurig stilstaand werk geeft op termijn klachten aan de benen en onderrug.

Werknemers die vaak een extreme houding moeten aannemen lopen extra gezondheidsrisico. Ook wie veel kracht moet uitoefenen, langdurig in één houding moet werken of steeds dezelfde houdingen moet innemen, loopt risico. 

Zwangeren
Indien er vrouwen werkzaam zijn en fysiek werk verrichten is er bij een zwangerschap een risico door belastende werkhoudingen, waaronder lang staan, bukken, hurken of knielen. Lichamelijk zwaar werk (fysieke belasting) en fysieke vermoeidheid in het tweede en derde trimester van de zwangerschap kunnen nadelige gevolgen hebben voor de zwangerschap en het ongeboren kind. Ook leidt lichamelijk zwaar werk tot zwangerschap gerelateerd verzuim en tot beperking van de werkhervatting na de bevalling.

ZZP-er
Beschermingsmaatregelen ter voorkoming van gezondheidsschade door fysieke werkzaamheden geldt voor de eigen medewerkers alswel  ingehuurde ZZP-ers. Onderstaande beschrijvingen van deze Arbocatalogus zijn ook van toepassing voor de ZZP-ers die voor branche werkgevers in de tentoonstellingbouw worden ingehuurd.  (Zie verder bij Maatregelen).
 
Toelichting Arbeidshygiënische strategie
(Arbowet  artikel 3, 1ste lid a,b,c; Arbobesluit hoofdstuk 5 art 5.2; 5.3 1ste lid; 5.4; 5.5)
Bij het voorkomen van schade aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers door fysieke arbeid van volgen wij de Arbeidshygiënische strategie.

Bronaanpak:
Voorkomen van Ongunstige werkhouding vanwege de gezondheidsschade in eerste instantie bij de bron aan te pakken.

Collectieve maatregelen:
Als bronaanpak niet mogelijk is dan treffen we collectieve of individuele maatregelen, waarbij geminimaliseerd wordt. Daarbij aandacht voor de organisatie en inrichting van de arbeidsplaats; de productie- en werkmethode en hulpmiddelen. Daaronder valt ook het nemen van organisatorische maatregelen, zoals voorlichting en instructie.

Persoonlijke Veiligheidsmaatregelen:
Aanvullend op de collectieve of individuele maatregelen niet toereikend zijn, maken we gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het beperken van gevaren.

Werksituatie
Ongunstige werkhoudingen komen voor in diverse situaties zowel op de eigen werkplaats, magazijn, spuiterij als een beurs of evenement. Materialen als plaatmateriaal, balken en/of planken, frames, maar ook verpakkingen met vloerbedekking worden in een magazijn geplaatst, vanuit een magazijn naar een werkplaats gebracht. Indien dat handmatig plaats vindt is reiken en rompdraaiing mogelijk.

Bij het gebruik van een heftruck, reachtruck, stapelaar e.d. is het risico dat er veelvuldig met hoofd en rug gedraaid en gebogen wordt. Bij het plaatsen/uithalen in een stelling wordt het hoofd sterk achterover gebracht waarbij maximale nekbelasting is.

Vervolgens voor behandeling op een werktafel of bewerkingsmachine geplaatst waarbij sprake is van lang staan. Dat is ook het geval in een spuiterij. Bij de bewerking aan een machine in de werkplaat of spuiterij is tevens sprake van reiken en voorover staan bij handmatig manipuleren.

Na behandeling naar een verfspuitcabine gebracht, daar opgehangen voor bewerking, naar een droogkamer verplaatst en tenslotte naar een opslag. Bij het handmatig oppakken en verplaatsen van werkstukken is reiken en rompdraaiing mogelijk. Ook bij het manipuleren van handmatig verrolbare rekken; tafels is sprake van een belasting op de rug.

Vanuit de opslag worden materialen, maar ook aanvullende benodigdheden als stoelen, kolommen, verlichtingsmaterieel naar een locatie vervoerd. Bij het manoeuvreren van lasten op rollend materieel is er sprake van rompdraaiingen. Dit is ook het geval bij het uitgeladen en verplaatsen naar de gewenste ruimte in een hal of zaal.

Daar vindt een opbouw plaats. Na afloop wordt alles weer gedemonteerd en afgevoerd. Bij de opbouw en demontage van tentoonstelling stands en podia vindt reiken en rompdraaiing plaats. Maar ook gebukt en geknield werken bij bewerken vloeren en tapijt. Ook het plaatsen van stoelen; tafels vindt plaats.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers