Houtstof

Risico

Blootstelling aan houtstof levert een gezondheidsrisico op en kan leiden tot bijvoorbeeld huid- en luchtwegaandoeningen, oogklachten en zelfs tot kanker van de neus- en neusbijholte.

Aanpak bij de bron

Het gezondheidsrisico door blootstelling aan houtstof kan worden verminderd door een combinatie van maatregelen die gericht zijn op de houtbewerking zelf, de werkomgeving en de werkorganisatie.

Maatregelen

Als het niet mogelijk is om de ongewenste verspreiding van houtstof bij de bron tegen te gaan, dan treffen we gerichte maatregelen om het risico van blootstelling aan houtstof terug te dringen.

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers