Psychosociale Arbeidsbelasting

Risico

Onder Psychosociale Arbeidsbelasting oftewel PSA verstaan we factoren die in het werk Stress veroorzaken.
 

Werkdruk

Er is sprake van werkdruk als iemand veel werk moet verrichten in een hoog tempo of binnen weinig beschikbare tijd. Werkdruk kan leiden tot werkstress.

Oplossingen voor Werkdruk

Hier vindt je de verschillende oplossingen om werkdruk te voorkomen of op te lossen. 


 

Ongewenste Omgangsvormen

De omgang tussen werknemers onderling en die tussen werknemers en leidinggevenden kan ongewenste vormen aannemen.
 

Oplossingen voor Ongewenste Omgangsvormen

Hier vindt je de verschillende oplossingen om Ongewenste omgangsvormen te voorkomen of op te lossen. 
 

Modelprotocol ongewenste omgangsvormen

Het protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk is onderdeel van een goed PSA-beleid. Je maakt hiermee duidelijk hoe je binnen jouw organisatie omgaat met ongewenst gedrag.


Download hier de PDF Psychosociale Arbeidsbelasting


Terug naar het Hoofdmenu

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers