Oplossingen voor Ongewenste Omgangsvormen

Arbocyclus en RI&E

Vanuit de Arbowet moet je een arbocyclus organiseren. Deze begint met het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
 

Weet wat er speelt

Je eigen observaties rondom werkdruk en ongewenste omgangsvormen zijn belangrijk. Naar aanleiding van je observaties en de RI&E kun je besluiten tot een onderzoek.
 

Ontwikkel managementvaardigheden

De managementstijl en voorbeeldrol van de leidinggevende heeft veel invloed op het gedrag, functioneren en welbevinden van medewerkers.

Geef voorlichting

Vertel medewerkers tijdens werkoverleg of een andere bijeenkomst wat ze kunnen doen bij werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

 

Gedragsregels

Het is belangrijk om gedragsregels op een rijtje te zetten en (vooraf) aan je medewerkers uit te leggen. Bijvoorbeeld bij indiensttreding.
 

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon in je bedrijf, bij wie medewerkers terecht kunnen en aan wie ze hun verhaal kunnen vertellen, is belangrijk.

 

Pak de dader aan

Door serieus met kleine incidenten om te gaan, kun je voorkomen dat ongewenst gedrag een groter probleem wordt. Spreek de dader dus altijd aan.
 

Geef voorlichting en instructie

Belangrijk is dat leidinggevenden ongewenst gedrag, zoals pesten en discriminatie, herkennen.

 

Klachten

Geef medewerkers (en daders) bij ernstige incidenten de kans om een formele klacht in te dienen. 

 

Nazorg

Na een incident gaat vaak veel aandacht naar de dader. Zorg dat je het slachtoffer ook goed opvangt en nazorg geeft.
 

Modelprotocol

Een protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk is onderdeel van een goed PSA-beleid. Hierin maak je duidelijk hoe je binnen jouw organisatie omgaat met ongewenst gedrag.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers