Oplossingen voor Werkdruk

Arbocyclus en RI&E

Vanuit de Arbowet moet je een arbocyclus organiseren. Deze begint met het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Weet wat er speelt

Je eigen observaties rondom werkdruk en ongewenste omgangsvormen zijn belangrijk. Naar aanleiding van je observaties en de RI&E kun je besluiten tot een onderzoek.
 

Ontwikkel managementvaardigheden

De managementstijl en voorbeeldrol van de leidinggevende heeft veel invloed op het gedrag, functioneren en welbevinden van medewerkers.

Geef voorlichting

Vertel medewerkers tijdens werkoverleg of een andere bijeenkomst wat ze kunnen doen bij werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

 

Wees alert op signalen

Herken je signalen van stress bij iemand? Doe er dan iets mee, en ga in gesprek.  Zet werkdruk op de agenda en bespreek de oplossingen.
 

Werk-privé balans

Als een medewerker veel van huis is, kan de werk-privé balans gemakkelijk verstoord raken.

 

Overwerken

Veelvuldig overwerken kan negatieve gevolgen hebben. Maak er daarom goede afspraken over en kom ze na.

Piekbelasting

Piekbelasting ontstaat bij werken onder grote tijdsdruk, waarbij de oorzaak ligt in schommelingen in combinatie met de hoeveelheid werk, de bezetting en/of bij projecten die voor een bepaalde deadline af moeten zijn.

 

Communicatie en samenwerking

Hoe gaat het met de communicatie en samenwerking in jullie bedrijf? Is er voldoende aandacht voor elkaar en het werkproces? Hoe spreken jullie elkaar aan? Is er wederzijds respect.
 

Medewerkers en hun ambities

Scholing, leren en ontwikkelen is in meerdere opzichten belangrijk voor tentoonstellingsbedrijven. 
 

Gezondheid en inzetbaarheid

Gezonde en fitte medewerkers zijn belangrijk in het werk, nu én in de toekomst. Steeds meer bedrijven besteden daarom aandacht aan de gezondheid van hun medewerkers.

Batterij opladen en werkplezier vergroten

Uit veel onderzoek blijkt dat de balans tussen stressoren (energievreters) en energiebronnen (energiegevers) bepaalt of iemand stress of juist energie krijgt van zijn werk.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers