Risico Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Onder Psychosociale Arbeidsbelasting oftewel PSA verstaan we factoren die in het werk Stress veroorzaken.
 
Denk bijvoorbeeld aan Werkdruk. Werkdruk hoeft op zich niet erg te zijn, maar kan leiden tot ongezonde werkstress. Stress is vaak gerelateerd aan bepaalde werkeisen. Iemand is, of voelt zich niet in staat om te voldoen aan de eisen van de werkomgeving. Ook te weinig werkdruk kan werkstress veroorzaken. Het is belangrijk om de signalen van te veel maar ook te weinig werkdruk te herkennen. Het kan namelijk leiden tot allerlei welzijns- en gezondheidsklachten en zelfs tot langdurig verzuim.
 
Stressklachten kunnen ook voortkomen uit Ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals een slechte werksfeer of intimidatie door collega’s of klanten. Ook problemen in de privésfeer of schulden (verslaving) kunnen een rol spelen. Of problemen thuis door veelvuldig overwerken.
 
Gelukkig hebben bedrijven veel mogelijkheden om PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) aan te pakken en de ‘druk’ van het werk het hoofd te bieden.
Zo helpt het ook om energiebronnen aan te boren om werkstress te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn steun krijgen van de collega’s of zelfstandigheid. Iemand kan weliswaar veel te doen hebben in te weinig tijd, maar als hij of zij de hulp van collega’s in kan roepen, dan hoeft dat geen probleem meer te zijn. Met de inzet van veel energiebronnen kan iemand de eisen van het werk veel makkelijker aan.
 
Wat is PSA?

PSA betekent Psychosociale Arbeidsbelasting en gaat over factoren die in het werk stress kunnen veroorzaken. Dit zijn, volgens de Arbowet,  factoren zoals werkdruk, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. De werkgever moet volgens de Arbowet een beleid voeren met maatregelen om een te hoge PSA te voorkomen en waar dit niet mogelijk is, te beperken.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers