Werkdruk

Iedereen die werkt heeft met werkdruk te maken. Er zijn veel definities over werkdruk. Een gezonde werkdruk is prima. En of werkdruk leidt tot stress is per persoon verschillend omdat de ‘druk’ door iedereen anders wordt ervaren. Werkdruk kan naast negatieve ook positieve gevoelens oproepen. Zowel teveel als te weinig werkdruk kan leiden tot werkstress.
 

Wat is Werkstress?

Werkstress ontstaat wanneer de druk stelselmatig zo hoog is, dat de grens van het persoonlijk aanpassingsvermogen wordt overschreden en dat de medewerker zich niet in staat voelt te voldoen aan de gestelde eisen. Werkstress kan resulteren in psychische moeheid, slaapproblemen, overspannenheid of een burn-out. Werkstress is een situatie ontstaan door of in de werksituatie.
 

Een definitie van werkdruk

Er is sprake van werkdruk als iemand niet kan voldoen aan de gestelde eisen in het werk. Deze eisen kunnen variëren in de hoeveelheid werk, een te hoog werktempo, te weinig tijd etc.. Medewerkers omschrijven voorbeelden als te krappe contracten, ‘deadlines’, ‘teveel werk in te weinig tijd (korte aanrijtijden)’, overuren maken.
Als de werkdruk te hoog is, is het uitgangspunt dat de werkgever dit zoveel mogelijk en in eerste instantie aan de bron dient te voorkomen. Ook het beleid om een te hoge werkdruk te voorkomen is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering.
 
Relatie met werkplezier:
Belangrijk bij het ontstaan van stress is ook hoe de medewerker de balans ervaart tussen stressbronnen in het werk (wat energie kost) en energiebronnen (wat energie geeft) in het werk. Zijn er minder energiegevers dan energienemers dan ontstaat sneller stress. Andersom kunnen energiegevers (zoals vakmanschap, complimenten, goede samenwerking) ook werkstress verminderen.
 

Werkdruksituaties bij tentoonstellingsbedrijven:

Situaties waardoor een hoge werkdruk kan ontstaan die tot werkstress leiden zijn:

 1. Werkhoeveelheid/ werktempo
 • Hoog werktempo
 • Pieken in het werk met grote tijdsdruk (deadlines)
 • Veel werk met weinig tijd voor de het ontwerp/opdracht (krappe contracten)
 • Steeds kortere aanrijtijden bij de beurzen
 1. Werkorganisatie
 • Onvoldoende planning in het bouwproces
 • Onvoldoende coördinatie en besluitvormingsstructuur voor of op de werkvloer
 1. Onregelmatigheid
 • Ongeregeld werk (werk en privé niet in balans)
 • Veel en lang van huis  (veel in buitenland en verblijf in hotels)
 • Vaak en veel overuren
 1. Bezetting
 • Onderbezetting
 • Veel los flexibel personeel, ongeregelde inhuur
 • Afhankelijk van elkaar en elke keer met nieuwe mensen (wisselende groepen)
 1. Communicatie
 • Geen tijd voor overleg, waardoor misverstanden
 • Conflicten op de werkvloer (vraagt competenties om daarmee om tee gaan)
 • Leiding op afstand /onduidelijke leiding
 1. Vakmanschap
 • Vakmanschap onder druk:
  • Onvoldoende vakmanschap (tijdelijk personeel)
  • Elke keer ander werk, weinig routine
  • instroom nieuwkomers neemt af (interesse)
  • technische mankementen
 1. Gezondheid
 • Zwaar en gevaarlijk
 • Uitdagingen om gezond te blijven (gezonde voeding, dag- en nachtritme)


Waarom werkdruk aanpakken?

Wanneer de druk vaak te groot is dan kan iemand onvoldoende herstellen en ontstaan klachten t.g.v. de werkstress. Die klachten kunnen leiden tot psychische moeheid, overspannenheid of burnout, vaak mét uitval en verzuim. Ook leidt werkstress tot een verhoogde kans op fouten maken, ongevallen en productieverlies. Als er veel werkstress wordt ervaren door werkdruk is het dan ook belangrijk om de tijd te nemen naar oplossingen te zoeken om werkstress te verminderen en te voorkomen.
 

De Maatregelen

Oplossingen kunnen gevonden worden in het bedrijf en in het werk zelf. Ook werknemers
zelf kunnen een rol spelen in het ontstaan, vergroten of verminderen van ongezonde
werkdruk. De volgende oplossingen om werkdruk aan te pakken gaan over
maatregelingen voor het bedrijf, het werk en de persoon.
 
Beleidsmatige maatregelen voor de werkgever
 1. Voer een RIE en Arbocyclus uit
 2. Weet wat speelt en wat de situaties en oorzaken zijn
 3. Geef voorlichting

Maatregelen voor Werkdruk
    4.Ontwikkel de managementvaardigheden
    5. Stress? Wees alert op de signalen
    6.Bewaak de werk privébalans
    7.Ga zorgvuldig om met overwerken
    8.Speel goed in op piekbelasting
    9.Communicatie en samenwerking verbeteren
  10.Ambities vergroten
  11.Stimuleer de gezondheid
  12. De batterij opladen /werkplezier vergroten

Als werkgever moet je maatregel 1, 2, 4, 5 en 12 altijd uitvoeren om rond werkdruk aan de Arbowet te voldoen. Afhankelijk van de hoogte van de werkdruk en de oorzaken die er de Arbowet te voldoen. Afhankelijk van de hoogte van de werkdruk en de oorzaken die er inin jouw bedrijf spelen, kies je uit de overige oplossingen wat er in jouw situatie past jouw bedrijf spelen, kies je uit de overige oplossingen wat er in jouw situatie past en/of bedenk je zelf meer/andere oplossingen. en/of bedenk je zelf meer/andere oplossingen.

 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers