Werken op hoogte - Valgevaar

Risico

Als je aan het werk bent op 2,5 meter hoogte of meer zijn er altijd verplichte maatregelen nodig. En ook als je op hoogte aan het werk bent op een mobiele werkplaats, zoals een rolsteiger.
 

Aanpak bij de bron

Om valgevaar bij het werken op hoogte te voorkomen, proberen we het probleem in eerste instantie op te lossen door het bij de bron aan te pakken.

Branchenormen

Branchnorm Tentoonstellingsbedrijven I t/m V.
 

Voorlichting

Medewerkers dienen volgens de Arbowet opgeleidt/geïnstrueerd te worden in het gebruik van arbeidsmiddelen zoals een hoogwerker.

Maatregelen

Als we het valgevaar niet kunnen beperken door het bij de bron aan te pakken, dan treffen we eerst collectieve beschermingsmaatregelen. 

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers