Branchenormen

Branchenorm I Tentoonstellingsbedrijven: Werken op hoogte

De voorzieningen om valgevaar van mens en product te voorkomen boven de 2,5 meter bestaan minimaal uit:

 • Een hek of randbeveiliging dat aan de bovenzijde is voorzien van een stevige leuning op minstens 1 meter boven het werkvlak. Deze eis is in het Arbobesluit opgenomen in 2011
 • Een kantplank aan de onderzijde van het werkvlak
 • Een hek of randbeveiliging, voldoende stevig en stabiel opgesteld
 • Werkvloeren die zijn gesloten of dichtgelegd

 

Branchenorm II Tentoonstellingsbedrijven: Gebruik van werkbakken

Het werken vanuit werkbakken gehangen aan hijskranen of op heftrucks wordt door de sociale partners in de tentoonstellingsbranche verboden. Hieraan zijn grote risico's verbonden. Zie ook de Leidraad Werkbak/werkplatform van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verbod/beperking per 01-07-2020 (Arbobesluit art 7.18; 7.23d) te downloaden via https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werken-op-hoogte/documenten/publicatie/2020/06/29/leidraad-werken-met-een-werkbak-of-werkplatform  

De kans op ongevallen is groot vanwege:
 • Instabiliteit van de werkbak bevestigd aan een kraan of heftruck
 • Knelgevaar
 • Valgevaar
 • Incidenten tijdens het hijsen en heffen

Door aanpassingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit is het vanaf 1 juli 2020 alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak die gehesen wordt door een (mobiele) kraan en werkbakken aan hijswerktuigen. Dit betreft werkzaamheden die van korte duur zijn en waarvoor melding is gedaan bij de inspectie van het ministerie van SZW. Via de site van SZW is een meldingsformulier beschikbaar.

In deze Branchenorm wordt de nadruk gelegd om voor werkzaamheden op hoogte gebruik te maken van hulpmiddelen die wel veilig zijn, bijvoorbeeld een steiger of een hoogwerker!


Branchenorm III Tentoonstellingsbedrijven: Deugdelijkheid en gebruik van ladders

De voorzieningen en maatregelen om het valgevaar van een ladder te voorkomen bestaan minimaal uit:

 • Het eerst invullen van de leidraad ladders [beoordeling keuze arbeidsmiddel] en [beoordeling werkplek ladder].
 • Zekeren tegen wegglijden of omvallen door het gebruik van stroeve voet verbreders, de ladder vast te binden en het gebruik van haken aan de bovenzijde van de bomen
 • Zorgen voor een goede staat van onderhoud en een jaarlijkse keuring door een deskundige
 • Afzetten van de werkomgeving op de tentoonstellingsvloer
 • De ladder op te stellen onder een hoek van 75°
 • Te zorgen dat de ladder 1 meter uitsteekt boven het steunpunt
Zie ook

 

Branchenorm IV Tentoonstellingsbedrijven: Veilig steigergebruik

De voorzieningen en maatregelen om het valgevaar van mens en product van een steiger te voorkomen bestaan minimaal uit:

 • Het voorkomen dat verrijdbare steigers worden verreden met personen en materiaal erop
 • Goede stabiliteit door schoren, stabilisatoren, verankering en borging
 • Goed dichtgelegde werkvloeren en de steiger wordt aan de binnenzijde betreden
 • Leuningen en hekwerken die minstens 1 meter boven het werkvlak zijn aangebracht
 • Goede staat van onderhoud en jaarlijks gekeurd zijn door deskundige
 • Het niet betreden van ladders op de werkvloer van verrijdbare steigers
 • Het voorkomen dat een steiger kan wegglijden of een onverhoedse beweging kan maken
 • Verrijdbare steigers opbouwen en gebruiken volgens de richtlijnen uit de gebruiksaanwijzing


Branchenorm V Tentoonstellingsbedrijven: Veilig werken met hoogwerkers

Algemeen gebruik
Een hoogwerker mag alleen bediend worden door een persoon van minimaal 18 jaar oud. Onbevoegden mogen tijdens het werken met de hoogwerker niet binnen het bereik van de hoogwerker komen. Om te voorkomen dat men getroffen wordt door vallende voorwerpen of wordt aangereden door de hoogwerker dient het werkterrein afgezet of afgeschermd te worden.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers