Informatie

Wetten en Normen

Arbowet
art 3.1.a; b; c Algemene zorgplicht
art 8; Voorlichting en instructie
art 19: Verschillende werkgevers (in relatie met ZZP)

Arbobesluit
Hoofdstuk 3: art 3.16, Valgevaar
Het Arbobesluit eist dat de werkgever maatregelen neemt om valgevaar te voorkomen. Dit kan door middel van het aanbrengen van een veilige steiger, werkvloer of het aanbrengen van doelmatige hekwerken en leuningen. Als deze voorzieningen niet aangebracht kunnen worden omdat bijvoorbeeld het aanbrengen ervan te grote risico's met zich meebrengt, mogen vangnetten of harnasgordels met lijnen worden gebruikt.

Hoofdstuk 7:, 7.3, 7.4; 7.5 ; 7.6 Arbeidsmiddelen
In hoofdstuk 7 van het Arbobesluit worden voorschriften gegeven voor de middelen waarmee op hoogte wordt gewerkt. Bijvoorbeeld over de ladders, de steigers, hoogwerker. Deze voorschriften betreffen b de deugdelijkheid en geschiktheid. Maar ook de keuring en het onderhoud van deze middelen om op hoogte te werken is hier geregeld. Voorts ook de deskundigheid van de medewerkers

In de artikelen 7.23, 7.23a t/m d zijn nadere voorschriften over het gebruik van de beschikbare arbeidsmiddelen voor werken op hoogte. Daarin wordt de Arbeidshygiënische strategie aangegeven. Voor het gebruik van ladders en trappen; steigers; werkbakken en werkplatform worden specifiek bepalingen aangegeven.

Hoofdstuk 8: art 8.1; 8.2; 8.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen
In hoofdstuk word nader ingegaan op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en hier met name een valbeschermingsvalharnas. Daarin aandacht voor  de geschiktheid om het gevaar van vallen te vermijden ; ergonomische vereisten; keuze van het middel en de beschikbaarheid; gebruik en onderhoud/vervanging.

Warenwet: Deugdelijkheid klimmaterieel
Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003914/2020-01-21

 

Achtergrond info

AI-blad (ARBO-Informatie) nummer AI-15 Veilig werken op daken

AI-16 Beveiligen van wand- en vloeropeningen

AI-17 Hijs- en hefmiddelen

AI-21 Rolsteigers

A-bladen, zie verder op www.volandis.nl

Europese Richtlijn 'Werken op Hoogte' staan de voorschriften voor valbeveiliging en lijnen

VSB branche (rol)steigers https://www.vsbnetwerk.nl/nieuws/brochure-opbouwmethoden-rolsteigers/Referenties / Links

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

FNV  

CNV Vakmensen

Volandis: kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Arbosite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SDU (uitgever van AI-blad ARBO Informatie)

Abomafoon o.a. over Rolsteigers met een controlelijst (niet gratis) https://www.abomafoon.nl

Veilig werken serie met inspectie en controlelijsten. O.a. 'Rolsteigers, hefsteigers, hoogwerkers' (niet gratis)  https://www.vsbnetwerk.nl
 
 

 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers