Maatregelen

Als we het valgevaar niet kunnen beperken door het bij de bron aan te pakken, dan treffen we eerst collectieve beschermingsmaatregelen. Daaronder valt ook het nemen van organisatorische maatregelen.

Om er zeker van te zijn dat je als bedrijf alles in het werk hebt gesteld om de risico’s van werken op hoogte te verminderen, kun je de volgende tips volgen:

1. Geef met regelmaat instructie aan medewerkers over het veiligheid bij werken op hoogte. Daar vallen 
    ook nieuwe medewerkers en ZZP-ers onder.
2. Controleer klimmateriaal voor het dagelijks gebruik.
3. Borg dat er minimaal één keer per jaar een uitgebreide inspectie wordt uitgevoerd.  
4. Spreek elkaar aan indien klimmateriaal niet in goed staat is of niet veilig opgesteld en corrigeer dit
    direct .

Voor het bereiken van de werklocatie kunnen we gebruik maken van een trap of ladder. Het werken op een ladder is slechts in uitzonderlijke gevallen nog toegestaan. Aan trappen en ladders wordt de eis gesteld dat ze van deugdelijk materiaal gefabriceerd moeten zijn. Bovendien mag de ladder of trap bij een val door zijn gewicht of ontwerp geen extra letsel veroorzaken bij de gebruiker. Maak altijd gebruik van een ladderstopper! Deze rubberen mat met opstaande rand en visgraatprofiel aan de onderzijde voorkomt dat de ladder wegglijdt.

Ben je genoodzaakt om toch op een ladder te werken, gebruik dan voorzieningen die het werken op een ladder veiliger maken. Bijvoorbeeld werkbakken om materiaal en gereedschap in te bewaren, zodat je de concentratie bij het werk zelf kunt houden.

Verzeker jezelf er van dat de relingen goed zijn aangebracht en dat de werkvloer is dichtgelegd, als je aan het werk bent op een steiger. De werkgever dient te zorgen voor het beschikbaar stellen van de relingen en hekwerken én is verantwoordelijk voor het aanbrengen van deze beveiligingen. Zorg voor verankering van de steiger zodat deze niet kan omvallen.

Voorkom overbelasting van de steiger die kan leiden tot instorting. Maak bij het werken op een rolsteiger gebruik van de remmen en controleer dat er voldoende schoorverband is aangebracht.


Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer collectieve beschermingsmaatregelen niet toereikend zijn, maken we gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Valbeveiliging moet de gevolgen van een val op het menselijk lichaam opvangen. Bijvoorbeeld een goed sluitende harnasgordel in combinatie met veiligheidshaken en een vallijn, met daaraan een valstopapparaat. Dit spant zich automatisch bij het vallen als je aan werk bent langs een gevel of lopend over een dak. Er is keuze uit verschillende valstopapparaten, zoals de geïntegreerde valdemper, het automatische valstopapparaat en de blocmax met valdemper. Met een positioneerlijn kun je je wel op de werkplek positioneren, maar als valbeveiliging is deze niet geschikt.

Alleen goed onderhouden en niet-versleten valbeveiligingen voldoen aan de eisen die er aan worden gesteld en zijn betrouwbaar. De veilige werking van deze valbeveiligingen is afhankelijk van het gebruik, de leeftijd en de specificaties van het product. Roestvorming aan een valhaak heeft tot gevolg dat de weerstand van de haak bij vallen een stuk geringer is. Een valstopapparaat moet op de juiste afstand boven het hoofd van de gebruiker worden opgehangen.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers