Vluchtige organische stoffen

Risico

Oplosmiddelen heten ook wel Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Van langdurige blootstelling hieraan kun je de ziekte OPS (Organisch Psycho Syndroom) oplopen.

Aanpak bij de bron

Door te werken met verven en lakken op waterbasis én door te zorgen voor goede afzuiging en ventilatie op de werkplek, kun je de blootstelling aan VOS verminderen.

Branchenormen

Branchnorm Tentoonstellingsbedrijven I t/m III.

Maatregelen

Als we de blootstelling niet kunnen beperken door deze bij de bron aan te pakken, dan treffen we collectieve beschermingsmaatregelen.

Zwangeren

Indien er vrouwen werkzaam zijn en werk verrichten met gevaarlijke stoffen kunnen bepaalde gevaarlijke stoffen schadelijk zijn voor de zwangerschap, het ongeboren kind en de zuigeling via de borstvoeding. 

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers