Branchenormen

Branchenorm I Tentoonstellingsbedrijven: Verven, lakken e.d. op waterbasis 

In de tentoonstellingsbedrijven geldt een branchenorm met betrekking tot de vervanging van VOS door watergedragen alternatieven. Producten die VOS bevatten, moeten worden vervangen door producten die geen of veel minder VOS bevatten. Deze branchenorm wordt ook gebruikt in de meubel- en houtindustrie en in de schildersbranche.
Vervangende producten zijn: 

 • Lijmen die maximaal 5 gram VOS per kg product bevatten.
 • Muurverven die maximaal 60 gram VOS per liter product bevatten.
 • Overige verven en lakken, beitsen, vernissen of vulmiddelen, die watergedragen zijn, uitsluitend met water te verdunnen zijn, en maximaal 100 gram VOS per liter product bevatten. 
Sommige werkzaamheden zijn uitgezonderd van de plicht om producten op waterbasis te gebruiken. Bijvoorbeeld het aanbrengen van traditioneel imitatieschilderwerk (marmeren) en het vergulden met goudverf. Zorg dan wel voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen! Branchenorm II Tentoonstellingsbedrijven: Verfspuitcabine / afzuigwand 

In de tentoonstellingsbedrijven geldt een branchenorm voor de keuze van het verf of lijm spuiten in een gesloten spuitcabine of voor een afzuigwand. 

Als in het bedrijf gemiddeld meer dan 8 uur per week verf of lijm gespoten wordt, dan werk je in een gesloten verfspuitcabine die voldoet aan de eisen. Als die niet aanwezig is, dan wordt het spuitwerk uitbesteed. Doe het goed of doe het niet zelf! Groot voordeel van een gesloten verfspuitcabine is dat collega’s, die ook in de werkplaats werken, geen last hebben van de oplosmiddelen dampen.

Gesloten spuitcabines voldoen minimaal aan de volgende eisen: 

 • Spuitcabines, spuitwanden, luchtfilters, luchtkanalen en verffilters zijn gemaakt van onbrandbare materialen.
 • De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften voor ruimten met brandgevaar.
 • Gesloten spuitcabines hebben twee naar buiten draaiende vluchtdeuren, zo ver mogelijk van elkaar verwijderd.
 • De afzuigcabine of afzuigwand genereert minimaal een luchtstroming bij de afzuigwand van circa 0,5 m/s en ter plaatse van het spuitwerk circa 0,3 tot 0,4 m/s.
 • De afzuiginstallatie heeft voldoende capaciteit om de concentratie brandbare damp te beperken tot maximaal 20% van de onderste explosiegrens (Lowest Explosian Limit).
 • De filters van de afzuiginstallatie worden bijtijds vervangen.
 • Het drogen van producten gebeurt in een speciale droogkamer die goed wordt afgezogen. Drogen in de spuitcabine zelf is ook mogelijk, nimmer in de werkplaats! 

Op voorwaarde dat in het bedrijf gemiddeld minder dan 8 uur per week verf of lijm gespoten wordt, mag je gebruik maken van een afzuigwand. Het blijft een nadeel dat collega’s die ook in de werkruimte aan de slag zijn, in meer of mindere mate worden blootgesteld aan de vrijkomende dampen.

Afzuigwanden voldoen minimaal aan de volgende eisen: 

 • Spuitwanden, luchtfilters, luchtkanalen en verffilters zijn gemaakt van onbrandbare materialen.
 • De afzuigcabine of afzuigwand genereert minimaal een luchtstroming bij de afzuigwand van circa 0,5 m/s en ter plaatse van het spuitwerk circa 0,3 tot 0,4 m/s.
 • De afzuiginstallatie heeft voldoende capaciteit om de concentratie brandbare damp te beperken tot maximaal 20% van de onderste explosiegrens (Lowest Explosian Limit).
 • De filters van de afzuiginstallatie worden bijtijds vervangen.
 • Het drogen van producten gebeurt in een speciale droogkamer die goed wordt afgezogen. Drogen voor de spuitwand zelf is ook mogelijk, nimmer in de werkplaats! 
 

Branchenorm III Tentoonstellingsbedrijven: Verfaanmaakruimte 

Bij het aanmaken en mengen van verf kunnen VOS vrijkomen. Als er meer dan 25 liter oplos- of verdunningsmiddel (categorie├źn ontvlambaar, licht ontvlambaar en zeer licht ontvlambaar) aanwezig is, dan dien je hiervoor gebruik te maken van een aparte verfaanmaakruimte die aan de volgende eisen moet voldoen:

 • De verfaanmaakruimte is voorzien van een goede afzuiginstallatie en heeft compenserende luchttoevoer. De afzuiginstallatie heeft voldoende capaciteit om de concentratie brandbare damp te beperken tot maximaal 20% van de onderste explosiegrens (Lowest Explosian Limit).
 • De mengtafel in de verfaanmaakruimte is voorzien van onder- en achterafzuiging.

De verfaanmaakruimte voldoet verder aan de bouwkundige eisen zoals verwoord bij de uitgebreide branchenorm II.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers