Maatregelen

Als we de blootstelling niet kunnen beperken door deze bij de bron aan te pakken, dan treffen we collectieve beschermingsmaatregelen, zoals:


Persoonlijke beschermingsmiddelen

Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen om het contact met VOS verder te beperken. Draag een bril, handschoenen, sluitende kleding en adembescherming. Gebruik tijdens spuitwerk minimaal een halfgelaatsmasker met A2P2-filter, nog liever een volgelaatsmasker. Hoe jij en je collega’s bij het uitdampen blootgesteld worden aan VOS is te zien via deze link: https://www.arboportaal.nl/documenten/videos/2010/1/1/vervangingsregeling-vos-verven-zonder-oplosmiddelen.

Veiligheidsvoorschriften voor elk specifiek product staan in het Veiligheid Informatie Blad (VIB). Lees dit door voor het gebruik van lakken, lijmen of ontvettingsmiddelen! Op de verpakking staan de gevarensymbolen die van toepassing zijn. Een ontvlambare stof is altijd herkenbaar aan dit pictogram:

Als jouw bedrijf met gevaarlijke stoffen of organische oplosmiddelen werkt moeten de aard, de mate en duur van de blootstelling hiervan worden beoordeeld en moeten de risico's worden bepaald volgens de Arbowet. Dit kan het bedrijf zelf doen of het kan hulp inschakelen bij een deskundige van de Arbodienst. Als het bedrijf de beoordeling zelf uitvoert moet het deze beoordeling laten toetsen door de arbodienst.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers