matrix niveau onderscheidende kenmerken

Voor referentiefuncties die op meerdere niveaus voorkomen, zoals bijvoorbeeld de commercieel medewerker (drie niveaus), is een zogeheten matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK) opgesteld.

Een NOK-matrix geeft een overzicht van de verschillen tussen functies in een reeks, die leiden tot een ander(e) niveau/functiegroep. De niveau­verschillen zijn inzichtelijk gemaakt op basis van specifieke kenmerken en vormen een samenvatting van de verschillen tussen de onderliggende referentiefunctieomschrijvingen.

In de NOK kun je de drie functies gemakkelijk onderling vergelijken. In dit geval, een commercieel medewerker I, II en III, waarbij commercieel medewerker II van een hoger niveau is dan commercieel medewerker I en commercieel medeweker III van een hoger niveau dan commercieel medewerker II.

Je zou een NOK ook een ‘verschillenoverzicht’ kunnen noemen, dat ook een beeld geeft van de mogelijke ontwikkel-/loopbaanpaden van een medewerker.

Voorbeeld NOK matrix commercieel medewerker:

 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers