Functiegroepen

De functiegroep is de groep waarin een functie wordt ingedeeld en die correspondeert met één van de salarisgroepen zoals opgenomen in de Cao Tentoonstellingsbedrijven.

Om de functiegroep te bepalen, is de zwaarte van de referentiefuncties gewogen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de IFA-methode: Integrale Functie-Analysemethode. Aan elke referentiefunctie worden een aantal punten toegekend. Het totale puntenaantal bepaalt in welke functiegroep en dus salarisgroep, de referentiefunctie valt.

In deze tabel vind je de IFA-puntenscores van elke functie.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers