Klachtencommissie Tentoonstellingsbranche

Als een werknemer ongewenst gedrag ervaart op het werk, kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon. Soms is de situatie zo ernstig dat het noodzakelijk is een officiële klacht in te dienen bij een klachtencommissie. Het hebben van een klachtencommissie is onderdeel van je PSA beleid, net als een protocol voor ongewenste omgangsvormen, waarin je ook verwijst naar de klachtencommissie. Maar het formeren van een klachtencommissie is veelomvattend. Daarom hebben sociale partners in de Tentoonstellingsbranche hiervoor centraal afspraken gemaakt met ArboNed middels de installatie van een Klachtencommissie voor de Tentoonstellingsbranche.
 
De Klachtencommissie voor de Tentoonstellingsbranche is beschikbaar voor alle werknemers in de branche. De commissie oordeelt of de klacht gegrond is, en zo ja, dan adviseert zij de betrokken organisatie over de te nemen maatregelen. De klachtencommissieleden bestaan uit een hiervoor opgeleide jurist en 2 bedrijfsmaatschappelijk werkers.
 
Een klacht kan schriftelijk of per mail worden ingediend bij onder vermelding van het onderwerp ‘klacht ongewenste omgangsvormen’:
 
ArboNed Utrecht
t.a.v. Juridische Zaken
Zwarte Woud 10
3524SJ Utrecht
Juristen@Arboned.nl
 
Heb je vragen over PSA beleid, de sectorale vertrouwenspersoon en/of de Klachtencommissie? Neem dan gerust contact op met Dineke Philipse, via dineke@clcvecta.nl.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers