Ongevallenverzekering

Als werkgever wil je natuurlijk zo goed mogelijk voor uw werknemers zorgen, juist als zij bij een ongeval betrokken raken. Gelukkig loopt een ongeluk vaak goed af, maar je moet toch rekening houden met een minder goede afloop. In die situaties helpen wij jou met de gevolgen.

De juiste dekking en dienstverlening
Afhankelijk van de afloop, kunnen de kosten bij een ongeval flink oplopen. Maar naast de financiële gevolgen, helpen wij ook oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld omscholing. Bij een ongeval keren wij in de volgende situaties een vergoeding uit.
  • Bij overlijden of blijvende invaliditeit, gebaseerd op vaste bedragen of loonsom
  • Ruime Gliedertaxe met veel 100% uitkeringen
  • Extra uitkering bij paraplegie en quadriplegie
  • Een contante uitkering bij ziekenhuisopname en een verhoogde uitkering in geval van coma
  • Hoog cumulatielimiet tot € 50.000.000,- (hoger op aanvraag)
  • Doorlopend molest wereldwijd
 
Wie zijn er verzekerd?
Al jouw werknemers zijn standaard verzekerd. Je kunt directeur-grootaandeelhouders, stagiairs, vrijwilligers, gedetacheerden, oproep-, vakantie- en uitzendkrachten en zzp’ers aanvullend meeverzekeren. Bovendien is er is een aanvullende dekking voor bedrijfshulpverleners mogelijk. Wij bieden ook mogelijkheden voor bezoekers van bijv. musea en leden van verenigingen.

Geen uitsluitingen op de polis
Wij bieden een unieke polis die geen uitsluitingen kent. Er is geen andere collectieve ongevallenverzekering die dit aanbiedt.

Omscholing na een ongeval
Als jouw werknemer door een ongeval niet meer zijn of haar huidige functie kan vervullen, kan omscholing de oplossing zijn voor nieuw passend werk. Wij vergoeden deze omscholingskosten.

Wervingskosten
Jouw werknemer kan na een ongeluk niet meer in staat zijn te werken. Als je hierdoor een nieuwe werknemer moet werven vergoeden wij de wervingskosten.

Aanpassingen aan huis
Wij dekken de kosten voor essentiële aanpassingen aan het huis van verzekerde. Letsel kan namelijk zo ernstig zijn dat er bijvoorbeeld verbouwing nodig is om er goed te wonen.

Wat kost de juiste hulp?
De premie start vanaf € 500,-.

Bekijk hier de Polisvoorwaarden Ongevallenverzekeringen.
 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers