collectieve Ongevallenverzekering

Als werkgever wil je natuurlijk zo goed mogelijk voor je werknemers zorgen, juist als zij bij een ongeval betrokken raken. Daarom hebben sociale partners in de Cao afspraken gemaakt over een collectieve ongevallenverzekering voor jouw werknemers.

De juiste dekking en dienstverlening
Afhankelijk van de afloop, kunnen de kosten bij een ongeval flink oplopen. Maar naast de financiële gevolgen, helpt verzekeraar ook oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld omscholing. Bij een ongeval keren zij in de volgende situaties een vergoeding uit.
  • Bij overlijden of blijvende invaliditeit, gebaseerd op vaste bedragen of loonsom
  • Ruime Gliedertaxe met veel 100% uitkeringen
  • Extra uitkering bij paraplegie en quadriplegie
  • Een contante uitkering bij ziekenhuisopname en een verhoogde uitkering in geval van coma
  • Hoog cumulatielimiet tot € 50.000.000,- (hoger op aanvraag)
  • Doorlopend molest wereldwijd
 
Wie zijn er verzekerd?
Alle werknemers zijn standaard verzekerd. Je kunt directeur-grootaandeelhouders, stagiairs, vrijwilligers, gedetacheerden, oproep-, vakantie- en uitzendkrachten en zzp’ers aanvullend meeverzekeren. Je stuurt hiervoor een mail met de aanmelding naar info@sociaalfondsttb.nl.

Geen uitsluitingen op de polis
Verzekeraar biedt een polis die geen uitsluitingen kent. Er is geen andere collectieve ongevallenverzekering die dit aanbiedt.

Omscholing na een ongeval
Als je werknemer door een ongeval niet meer zijn of haar huidige functie kan vervullen, kan omscholing de oplossing zijn voor nieuw passend werk. De verzekering vergoedt deze omscholingskosten.

Wervingskosten
Jouw werknemer kan na een ongeluk niet meer in staat zijn te werken. Als je hierdoor een nieuwe werknemer moet werven vergoedt de verzekeraar de wervingskosten.

Aanpassingen aan huis
Ook dekken zij de kosten voor essentiële aanpassingen aan het huis van verzekerde. Letsel kan namelijk zo ernstig zijn dat er bijvoorbeeld verbouwing nodig is om er goed te wonen.

Bekijk hier de Polisvoorwaarden van de Ongevallenverzekeringen voor werknemers in de TTB sector. Je vindt hier ook het formulier om melding te doen van een ongeval.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers