RisicoInventarisatie- en Evaluatie voor Tentoonstellingsbedrijven

Je bent als werkgever wettelijk verplicht een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. De RI&E helpt je de (arbo)risico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen en aan te pakken om zo de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Dat leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers.

Je kunt de RI&E zelf uitvoeren of door een deskundige laten doen. Voer je de RI&E zelf uit en maak je geen gebruik van een goedgekeurd instrument, of heb je meer dan 25 werknemers, dan moet je de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.

Voor de tentoonstellingsbranche is door sociale partners een erkende branche-RI&E beschikbaar. Deze RI&E is afgestemd op de specifieke situatie en risico's in de branche. Daardoor weet je dat je geen risico’s over het hoofd ziet en niet wordt lastig gevallen met vragen over onderwerpen die niet relevant zijn. Dit maakt het opstellen van een RI&E nét even makkelijker. En omdat de RI&E erkend is, is toetsing door een deskundige niet nodig bij minder dan 25 werknemers.

De RI&E wordt elke 3 jaar herzien en opnieuw getoetst voor erkenning onder toezicht en uitvoering van het Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven.

Heb je vragen over de RI&E? Neem dan contact op met Dineke Philipse.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers