Salarisschalen, loongebouw & vergoedingen

Loongebouw & salarisschalen

 
 Vergoedingen

De vergoedingen voor gereedschap, werkkleding en BHV worden per 1 juli 2018 verhoogd met de procentuele verhoging van de prijsindex per 1 april 2018 t.o.v. de prijsindex per april 2017. Deze
verhoging bedraagt 0,91%. Per 1 juli 2019 worden deze vergoedingen nogmaals verhoogd met de procentuele verhoging van de prijsindex per 1 april 2019 t.o.v. de prijsindex per april 2018.
 

Gereedschap    
Personeel op de timmerafdeling is € 4,89
Schilderen, studiopersoneel is € 2,19
     
Werkkleding is € 3,28
     
BHV is € 4,43

 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers