Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven

Werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Tentoonstellingsbedrijven betalen jaarlijks een % van hun loonsom aan de Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven. Deze bijdrage van werkgevers wordt door de Stichting benut om goede arbeidsverhoudingen te bevorderen en activiteiten te financieren en subsidiëren die bijdragen aan een sociaaleconomische sector. In de Statuten zijn de doelstellingen van de Stichting verder toegelicht.

Om in aanmerking te komen voor een Algemeen verbindendverklaring en daarmee alle werkgevers te binden, is het Sociaal Fonds vormgegeven als stichting binnen een cao; de Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven. De looptijd van deze cao is van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021, anders dan de reguliere cao die toeziet op arbeidsvoorwaarden in de sector dus.

De bijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds is in 2018 gelijk aan de bijdrage van 2017, zijnde 0,47%, met een werknemersaandeel van 0,09%. Het maximum dagloon voor 2018 is vastgesteld op € 209,26 per dag en € 54.616,86 op jaarbasis.

Contactgegevens
Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven
Postbus 693
4200 AR Gorinchem
 
t. +31 (0)183 - 822 925
e. info@sociaalfondsttb.nl

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers