Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven

Werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Tentoonstellingsbedrijven betalen jaarlijks een % van hun loonsom aan de Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven. Deze bijdrage van werkgevers wordt door de Stichting benut om goede arbeidsverhoudingen te bevorderen en activiteiten te financieren en subsidiƫren die bijdragen aan een sociaaleconomische sector. In de Statuten en het bijbehorende Financieringsreglement zijn de doelstellingen van de Stichting verder toegelicht.

Om in aanmerking te komen voor een Algemeen verbindendverklaring en daarmee alle werkgevers te binden, is het Sociaal Fonds vormgegeven als stichting binnen een cao; de Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven. De looptijd van deze cao is van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021, anders dan de reguliere cao die toeziet op arbeidsvoorwaarden in de sector dus.

Contactgegevens
Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven
Postbus 693
4200 AR Gorinchem

t. +31 (0)183 - 822 925
e. info@sociaalfondsttb.nl

Premie

De bijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds is vanaf 2019 jaarlijks 0,49% van het uitbetaalde loon SV. Hierin is inbegrepen het werknemersaandeel van 0,09% voor de collectieve WGA-gatverzekering.

Compensatieregeling

Werknemers waarvan de werkgever failliet is gegaan, kunnen aanspraak maken op uitbetaling van resterende Tijd voor Tijd uren door het Sociaal Fonds. Met behulp van de Procedure compensatieregeling en het bijbehorende Modelformulier, kun je je claim kenbaar maken.
 

EVC-trajecten

Elke werknemer in de Tentoonstellingsbranche heeft recht op een door de werkgever betaalt EVC-traject. De werkgever kan het Sociaal Fonds vragen een deel van die kosten te vergoeden.
 

Privacy Statement

De Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven verwerkt persoonsgegevens. Over het hoe, wat en waarom lees je in de Privacy Statement.
 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers