Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven

Het Sociaal Fonds is een stichting die wordt bestuurd door de sociale partners in de Tentoonstellingsbranche, CLC-VECTA, FNV en CNV. Het doel van de stichting is het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen en het financieren en subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan het sociaal en economisch optimaal functioneren van de sector. De activiteiten en afspraken daarover zijn vastgelegd in de ‘Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven’.

Premie

De bijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds is in 2022 0,49% van het uitbetaalde loon SV. Hierin is inbegrepen het werknemersaandeel van 0,09% voor de collectieve WGA-gatverzekering.

Compensatieregeling

Werknemers waarvan de werkgever failliet is gegaan, kunnen (met behulp van de Procedure compensatieregeling) aanspraak maken op uitbetaling van Tijd voor Tijd uren door het Sociaal Fonds.

EVC-trajecten

Elke werknemer in de Tentoonstellingsbranche heeft recht op een door de werkgever betaalt EVC-traject. De werkgever kan het Sociaal Fonds vragen een deel van die kosten te vergoeden.
 

Privacy Statement

De Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven verwerkt persoonsgegevens. Over het hoe, wat en waarom lees je in de Privacy Statement.
 

Cao Sociaal Fonds TTB

De activiteiten van het Sociaal Fonds en de afspraken daarover zijn vastgelegd in de Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven.

 

Statuten en Reglementen

In de Statuten, het Financieringsreglement en het Bestuursreglement zijn de doelstellingen, financiering en werkwijze van het Sociaal Fonds vastgelegd.
 

Contact

Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T:013 - 59 44 194
E: info@sociaalfondsttb.nl

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers