Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven

Premie

De bijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds is vanaf 2021 jaarlijks 0,49% van het uitbetaalde loon SV. Hierin is inbegrepen het werknemersaandeel van 0,09% voor de collectieve WGA-gatverzekering.

 

Compensatieregeling

Werknemers waarvan de werkgever failliet is gegaan, kunnen aanspraak maken op uitbetaling van resterende Tijd voor Tijd uren door het Sociaal Fonds. Met behulp van de Procedure compensatieregeling en het bijbehorende Modelformulier, kun je je claim kenbaar maken.
 

EVC-trajecten

Elke werknemer in de Tentoonstellingsbranche heeft recht op een door de werkgever betaalt EVC-traject. De werkgever kan het Sociaal Fonds vragen een deel van die kosten te vergoeden.


 

Privacy Statement

De Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven verwerkt persoonsgegevens. Over het hoe, wat en waarom lees je in de Privacy Statement.
 

Cao Sociaal Fonds TTB

De activiteiten van het Sociaal Fonds en de afspraken daarover zijn vastgelegd in de Cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven.

 

Statuten en Reglementen

In de Statuten en het Financieringsreglement zijn de doelstellingen en de wijze van financiering van het Sociaal Fonds vastgelegd.

 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers