SPAWW

Een aantal jaren geleden is de maximale WW-duur aangepast van 38 naar 24 maanden. De centrale sociale partners spraken toen met elkaar af een mogelijkheid te bieden om de WW-duur te kunnen repareren. Die afspraak heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de SPAWW (Stichting Private Aanvulling WW & WGA) en per 1 november 2019 is de regeling voor werknemers in de tentoonstellingsbranche, zoals bepaalt bij Cao, toegankelijk.
 
Wat betekent dit voor je werknemers? 
De regeling is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 november 2019 werkloos worden en dat na twee jaar nog steeds zijn. De PAWW repareert ook de versobering van de loongerelateerde WGA. Meer uitleg hierover staat in de bijgevoegde flyer voor werknemers en op de website van SPAWW. De premie voor de SPAWW wordt betaald door de werknemer.
 
Wat betekent dit voor jou als werkgever? 
Alle bedrijven in de sector zijn verplicht zich te registreren. Deze instructie helpt je daarbij. Daarnaast dien je de premie in te houden op het brutoloon en af te dragen aan de Stichting PAWW.
 
Premie
Stichting PAWW heeft besloten de premie voor 2023 wederom te verlagen van 0,2% naar 0,15%. Dit is een kleinere verlaging dan de afgelopen jaren. Het is nog niet bekend hoe de premie zich in de komende jaren zal ontwikkelen, maar afgesproken is dat dit in ieder geval nooit meer dan 0,5% wordt.
 
Meer weten?
Meer uitleg staat op de website van SPAWW.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers