SPAWW

Een aantal jaren geleden is de maximale WW-duur aangepast van 38 naar 24 maanden. De centrale sociale partners spraken toen met elkaar af een mogelijkheid te bieden om de WW-duur te kunnen repareren. Die afspraak heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de SPAWW (Stichting Private Aanvulling WW & WGA) en per 1 november 2019 is de regeling voor werknemers in de tentoonstellingsbranche, zoals bepaalt bij Cao, toegankelijk.
 
Wat betekent dit voor je werknemers? 
De regeling is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 november 2019 werkloos worden en dat na twee jaar nog steeds zijn. De PAWW repareert ook de versobering van de loongerelateerde WGA. Meer uitleg hierover staat in de bijgevoegde flyer voor werknemers en op de website van SPAWW. De premie voor de SPAWW wordt betaald door de werknemer.
 
Wat betekent dit voor jou als werkgever? 
Alle bedrijven in de sector zijn verplicht zich te registreren. Deze instructie helpt je daarbij. Daarnaast dien je de premie in te houden op het brutoloon en af te dragen aan de Stichting PAWW.
 
Premie
Voor 2019 bedroeg de premie 0,3% en in 2020 bedraagt deze 0,4%. De premie zou met de jaren oplopen: 0,5% in 2021 en 0,6% in 2022. Maar Stichting Paww heeft besloten de premie voor 2021 op 0,4% te houden. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden. 
Het is nog niet bekend hoe hoog de premie hierna zal zijn, maar afgesproken is dat dit nooit meer dan 0,75% zal worden. 
 
Meer weten?
Meer uitleg staat in de flyer voor werkgevers en op de website van SPAWW.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers