CLC-VECTA helpt je bij duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Een stijgende pensioenleeftijd, hogere gemiddelde werknemersleeftijd en fysiek zware beroepen vragen ook in onze sector om een goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid dat helpt (langdurig) verzuim te voorkomen. De hoge loon- en integratiekosten die gepaard gaan met verzuim wil je immers voorkomen en, als het dan toch gebeurt, een goede en tijdige oplossing. Daarnaast is het ook belangrijk te voldoen aan de nieuwe Arbowet die op 1 juli van kracht werd.

Wat heb je hiervoor nodig als werkgever:

  • Een basiscontract met een arbodienstverlener
  • Een verzuimverzekering
  • Werknemers met een goede (aanvullende) zorgverzekering
  • Een Interventieverzekering

Een Interventieverzekering is een aanvullende werkgeverszorgverzekering die het risico beperkt van onvoorziene kosten voor specifieke, dure interventies die een bedrijfsarts adviseert, maar die niet onder de zorgverzekering van medewerkers vallen. Ook (een deel van) de kosten voor een Preventief Medisch Onderzoek (in veel sectoren bij Cao verplicht!) worden vergoed door de Interventieverzekering.

1 oplossing
Vanaf 1 januari 2018 kun je hiervoor als lid gebruikmaken van een unieke totaaloplossing die CLC-VECTA met haar kennispartners ArboNed, Aon en CZ heeft ontwikkeld. Met name de combinatie van de collectieve CZ zorgverzekering, de CZ interventieverzekering, het arbocontract bij ArboNed en de verzuimverzekering van Aon, zorgt voor maximaal financieel voordeel en gemak;

  • Elke verzuimmelding maar 1x doorgeven
  • Verzekeraar keert automatisch uit waar recht op is
  • Snelle inzet van zorg
  • Ruime vergoeding voor verzuiminterventies die de ArboNed bedrijfsarts adviseert
  • Lagere arbokosten, gratis verzuimadvies en korting op PMO’s
  • Mooie secundaire arbeidsvoorwaarde voor werknemers

Korting c.q. CLC-VECTA ledentarief

    CZ   CZ & ArboNed
  combinatie
  CZ, ArboNed & Meeùs
  combinatie
  CZ
  Zorgverzekering
  Korting van 8% en 15%   Korting van 8% en 15%   Korting van 8% en 15%
  CZ
  Interventieverzekering
  Korting van 8% en 15%   € 20,- per werknemer
  per jaar
  € 20,- per werknemer
  per jaar
  ArboNed
  Arbocontract (Basiscontract)
  n.v.t.   5% korting   Tot 30% korting
  Aon
  Verzuimverzekeringsscan
  n.v.t.   n.v.t.   Gratis
  Aon
  Bijdrage reïntegratiekosten
  n.v.t.   n.v.t.   0-50%


Let wel; ingangsdatum voor de CZ zorg- en interventieverzekering is 1 januari a.s. Aanvulling d.m.v. Arbodienstverlening en verzuimverzekering kan lopende het kalenderjaar.

Collectieve CZ Zorgverzekering voor (werknemers van) leden
Heb je de Collectieve CZ Zorgverzekering nog niet eerder aangeboden aan je werknemers? Mail ons even zodat we de aansluiting van jouw organisatie (ook voor ZZP’ers!) in orde kunnen maken. Werknemers kunnen vervolgens zelf via www.cz.nl/clcvecta hun verzekering in orde maken. We hebben een handige flyer gemaakt met alle informatie om (opnieuw) te verspreiden onder je werknemers.

Nu al een collectieve regeling bij CZ maar je wilt die tegen de condities van CLC-VECTA voortzetten? Neem dan ook even contact op.

Meer weten?
Dineke Philipse, Verenigingsmanager CLC-VECTA, helpt je graag verder.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers