Limosamelding België uitgebreid met 'verbindingspersoon'

Een recente wetswijziging in België voorziet in een uitbreiding van de gegevens die via de Limosa-aangifte moeten worden doorgegeven; per 1 oktober 2017 dient een 'verbindingspersoon' te worden aangewezen, de aard van de diensten omschreven en gelden aanvullende vragen bij uitzendarbeid of bouwwerkzaamheden.

Verbindingspersoon
De verbindingspersoon is de (natuurlijke) persoon die namens de werkgever aanspreekpunt is voor de Belgische inspectiediensten en met wie contact kan worden opgenomen om documenten te overleggen of in ontvangst van te nemen. De verbindingspersoon hoeft niet woonachtig te zijn in België, maar moet wel handelingsbevoegd zijn. Het kan de werkgever zelf zijn, maar ook een aangewezen werknemer of derde is mogelijk.

De volgende informatie over de verbindingspersoon moet worden doorgegeven:

  • Naam, voornaam en geboortedatum (indien de verbindingspersoon een Belgisch identificatienummer bij de sociale zekerheid heeft, volstaat dat nummer)
  • De hoedanigheid waarin de verbindingspersoon optreedt
  • De fysieke en elektronische adressen, alsook een telefoonnummer waarop hij kan worden gecontacteerd

Het niet aanwijzen van een verbindingspersoon is strafbaar; een strafrechtelijke geldboete van € 400 tot € 4000, hetzij een administratieve geldboete van € 200 tot € 2000 euro is het gevolg.

Aard diensten, uitzendarbeid en bouwwerkzaamheden
Andere informatie die vanaf 1 oktober in de aanmelding dient te worden vastgelegd:

  • De aard van de diensten die in het kader van de detachering in België worden verricht
  • In geval van uitzendarbeid: het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendkantoor
  • In geval van arbeid in de bouwsector: of de gedetacheerde arbeiders in de uitzendstaat vergelijkbare voordelen genieten als deze voorzien in de (Belgische!) sectorale cao van 12 september 2013 t.a.v. weerverlet- en getrouwheidszegels.

Vrijstelling Limosa
Weet je niet zeker of je meldingsplichtig bent voor het werken in België? CLC-VECTA heeft alles wat je moet weten samengevat in een kennisdocument. Je leest daarin ook over de sectorale vrijstelling die voor de standbouwsector is verkregen door CLC-VECTA.

Artikel gepubliceerd d.d. 05-02-2018.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender