Sectorale vertrouwenspersoon voor Tentoonstellingsbranche per 2020

04-12-2019

Werkgevers hebben de wettelijke verplichting werknemers te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA wordt bijvoorbeeld verstaan pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en werkdruk. De vertrouwenspersoon is een belangrijk instrument om PSA aan te pakken en te voorkomen. Sociale partners CLC-VECTA, FNV en CNV Vakmensen maakten daarom afspraken over het aanwijzen van een sectorale vertrouwenspersoon. Samen met ArboNed zijn deze afspraken per 1 januari 2020 vormgegeven in een sectoraal vertrouwenspersoonloket voor werknemers in de Tentoonstellingsbranche.  
 
Rol & taken sectorale vertrouwenspersoon
De sectorale vertrouwenspersoon heeft als kerntaken:
-        opvang en begeleiding van werknemers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen,
-        het geven van informatie en voorlichting over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag,
-        het geven van advies aan management over signalen en trends vanuit de ontvangen meldingen en het doen van suggesties ter verbetering,
-        het adviseren van management over (knelpunten in) het beleid ongewenste omgangsvormen.
 
Het voordeel van de externe vertrouwenspersoon is dat hij onafhankelijk en objectief is en, door ervaring en kennis, deskundig. De drempel om aan te kloppen is bij een externe vertrouwenspersoon bovendien vaak lager dan bij een interne vertrouwenspersoon (collega). Bij organisaties met minder dan 25 werknemers is het advies daarom toch al voor een externe vertrouwenspersoon te kiezen.
 
Hoe het werkt
Het eerste meldpunt is ingericht bij Wissenraet van Spaendonck, de uitvoeringsorganisatie voor het Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven. De werknemer neemt contact op met dit meldpunt via vertrouwenspersoon@sociaalfondsttb.nl. Het meldpunt stuurt vervolgens de melding door naar ArboNed en ArboNed schakelt op basis van de vestigingslocatie van de organisatie, een regionale vertrouwenspersoon in die contact op neemt met de werknemer.

Voor de door de vertrouwenspersoon uitgevoerde werkzaamheden zijn speciale tariefafspraken gemaakt tussen ArboNed en het Sociaal Fonds. ArboNed stuurt een declaratie hiervoor naar het Sociaal Fonds en het Sociaal Fonds belast vervolgens deze kosten door aan de betreffende werkgever.    
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers