Speciale aanbieding CLC-VECTA leden ArboNed

Het verzuimpercentage in de evenementenbranche aanzienlijk lager dan landelijk gemiddelde

Het netto verzuimpercentage in de live communicatiebranche bedraagt in 2019 2,5%. Dit is lager dan het landelijke gemiddelde van 4,3%. Zo blijkt uit de periodieke brancherapportage die ArboNed jaarlijks samenstelt voor CLC-VECTA. De verzuimrapportage biedt CLC-VECTA leden een referentie om te beoordelen of het eigen verzuim uit de pas loopt.
 
In de afgelopen jaren laten de cijfers in de rapportages een stabiel beeld zien. De meldingsfrequentie staat voor het gemiddeld aantal keer dat een werknemer zich in de afgelopen 12 maanden heeft ziek gemeld. Deze bedraagt in 2019 0,39 keer, in 2018 was dit 0,35 keer. Het merendeel van het verzuim kent een lange verzuimduur van 43 t/m 730 dagen. Het verzuimpercentage van de groep werknemers die langer dan 6 weken verzuimt, komt uit op 2%. De leeftijdscategorie 45-<54 jaar kent het langste verzuimduur met gemiddeld 42,9 dagen. De categorie 35-<34 jaar heeft het kortste verzuimduur met gemiddeld 21,5 dagen.

Het verzuim is grotendeels te wijten aan psychische aandoeningen (37,3%), alhoewel er een daling te zien is vergeleken met 2018 (51,1%). Opvallend is de stijging in fysieke aandoeningen aan het bewegingsapparaat met verzuim als gevolg (35,9% ten opzichte van 25,2% in 2018). De gemiddelde verzuimduur voor een werknemer met een psychische aandoeningen is 244,1 dagen, ten opzichte van een gemiddelde van 133,5 dagen voor een werknemer met een fysieke aandoening aan het bewegingsapparaat.

We kunnen concluderen dat het verzuim in de sector op zichzelf laag is, maar als er uitval is, het herstel lang(er) duurt. Alle reden om goed te kijken naar preventieve maatregelen om uitval te voorkomen. ArboNed biedt daarvoor verschillende hulpmiddelen en helpt organisaties daarbij.

Aanbod Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Volgens de wet dient ieder bedrijf een RI&E uit te voeren. CLC-VECTA heeft voor de Cao partijen een erkende branche RI&E Tentoonstellingsbedrijven. Organisaties met minder dan 25 werknemers kunnen volstaan met een lichte schriftelijke toets. Het toetsen inclusief een bedrijfsbezoek van een deskundige is vereist indien een werkgever meer dan 25 werknemers in dienst heeft.

CLC-VECTA leden kunnen hier de gehele brancherapportages downloaden

Kortingsregeling
Als lid van CLC-VECTA ontvang je een aantrekkelijke branchekorting van 3 tot 5%. Een overzicht van het aanbod vind je op www.arboned.nl.

ArboNed is sinds juli 2010 preferred supplier van CLC-VECTA. Voor vragen over de rapportages of het speciale CLC-VECTA aanbod kan contact worden opgenomen met Perry Perdok.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment