Cao Tentoonstellingsbedrijven

Cao Tentoonstellingsbedrijven 2018-2019

In de Cao Tentoonstellingsbedrijven maken sociale partners afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in de tentoonstellingsbranche. Lees meer

Salarisschalen, loongebouw & vergoedingen

De salarisschalen, het loongebouw en de vergoedingen voor gereedschap, werkkleding en BHV zoals ze op dit moment gelden voor de Tentoonstellingsbranche vind je hier.
 

Algemeen Verbindend Verklaring

Om te zorgen dat de Cao voor álle werkgevers en werknemers in de sector geldt, ook als ze niet lid zijn van CLC-VECTA, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen, vragen wij de minister van SZW de Cao AVV te verklaren.

Collectieve verzekeringen

Een Collectieve WGA-gatverzekering  en Ongevallenverzekering, en de daarbij behorende polisvoorwaarden, maken onderdeel uit van de Cao Tentoonstellingsbedrijven.
 

Pensioenfonds Meubel & Hout

Onderdeel van de Cao Tentoonstellingsbedrijven is de verplichte pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, in het kort pensioenfonds Meubel.

Sociaal Fonds TTB

Werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Tentoonstellingsbedrijven betalen jaarlijks een % van hun loonsom aan de Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven.

Cao Commissie

De Cao commissie, bestaande uit Pascal Riphagen (The Inside), Tjerk Coehoorn (Gielissen) en Riemer Rijpkema sluit namens CLC-VECTA de Cao TTB af.

SPAWW

Voor werknemers in de Tentoonstellingsbranche is een regeling getroffen voor de private aanvulling WW & WGA bij de Stichting PAWW.

RI&E en Arbocatalogus

De Risico-inventarisatie & -evaluatie helpt je de (arbo)risico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen. De Arbocatalogus helpt je vervolgens met oplossingen. 

Vaste Commissie

In het Reglement zijn de taken en bevoegdheden van de Vaste Commissie vastgesteld.


 

Core Provisions

De kernbepalingen uit de Cao TTB zijn ook van toepassing op buitenlandse werknemers en daarom vertaald naar het Engels. 

Sectorale Vertrouwenspersoon

Werkgevers hebben de wettelijke verplichting werknemers te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). De vertrouwenspersoon is daarvoor een belangrijk instrument. Daarom is er een sectoraal vertrouwenspersoonloket.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers