HR tools, kennisdocumenten en modellen

Voorkom grensoverschrijdend gedrag
Wat wordt tot grensoverschrijdend gedrag gerekend? Hoe herken je het? En hoe voorkom je het? Dit nieuwe dossier van het SER Arboplatform geeft veel inzicht én tips op dit gebied.

Handreiking alcohol-, drugs- en medicijnbeleid
Met dit sjabloon, mede ontwikkeld door MKB-Nederland, kan je heldere – preventieve - afspraken maken over het gebruik alcohol, drugs en medicijnen.

White paper "Zelfinspectie na ongeval"
Wat houdt de zelfinspectie nu precies in? In deze white paper zetten we alle stappen op een rij, met praktische toelichting en handige links.

Mantelzorg en werk - hoe zorg je ervoor dat het werkt?
Op deze website vind je informatie, tips en handreikingen hoe je de combinatie mantelzorg en werk binnen jouw bedrijf in balans kan brengen.

Nu beschikbaar voor de tentoonstellingsbouw: BHV Ontruimingsplan
Na de RI&E een logische volgende, veilige stap!

Handreiking 'De overgang en werk'
Om de overgang beter bespreekbaar te maken op de werkvloer en handvatten te bieden voor de ondersteuning van vrouwen met klachten

Handreiking managen van seksueel overschrijdend gedrag op evenementen
Inzichten en effectieve maatregelen ter preventie van grensoverschrijdend gedrag op evenementen

Handreiking zwangerschap en werk
De handreiking bevat handvatten aan (toekomstige) moeders en vaders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk.

Doorwerken na je AOW leeftijd: waar moet je rekening mee houden?
De belangrijkste zaken zetten we voor je op een rij.

Resultaten quickscan vergoeding onkosten (daggeld) gepubliceerd
Lees hoe collega’s te werk gaan, welke werkwijze men hanteert voor ZZP’ers en wat gangbare bedragen zijn.

Model Arbeidsovereenkomst uitgestelde prestatieplicht ('nulurencontract')
Deze modelarbeidsovereenkomst kun je gebruiken voor het aannemen van oproepkrachten. 

Model Arbeidsovereenkomsten
Naar aanleiding van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden hebben we onze model arbeidsovereenkomsten aangepast. 

Modelprotocol ongewenste omgangsvormen
Het protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk is onderdeel van een goed PSA-beleid. Je maakt hiermee duidelijk hoe je binnen jouw organisatie omgaat met ongewenst gedrag.

Modelprotocol Vaccineren & testen van werknemers
Met dit protocol kun je werknemers informeren hoe om te gaan met vaccineren, het laten afnemen van een coronatest en het dragen van mondkapjes.

Q&A over het vaccineren en testen van werknemers
Kun je medewerkers verplichten zich te laten testen als dat een voorwaarde is om hun werk te kunnen doen? En hoe zit het met de loondoorbetaling bij testen en vaccineren?

Praktische Tools voor een Gezond en Vitaal bedrijf
Check met de gratis tools van onze kennispartner ArboNed of je een gezond en vitaal bedrijf hebt.

Checklist Gezond en vitaal thuiswerken
Met de checklist Gezond en vitaal thuiswerken van onze kennispartner ArboNed kun je direct zien of je alles rond thuiswerken goed geregeld hebt.

Nieuw stappenplan oprichten ondernemingsraad voor ondernemers
De SER heeft de belangrijkste aandachtspunten voor het instellen van een ondernemingsraad (or) verzameld in een praktisch, gratis stappenplan.

Handreiking gelijke beloning
Met de digitale Handreiking gelijke beloning van mannen en vrouwen biedt de Stichting van de Arbeid handvatten aan verschillende doelgroepen in het bedrijfsleven om gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor gelijkwaardig werk te realiseren.

Stappenplan in het geval van het overlijden van een werknemer
Als een werknemer overlijdt, zijn er een aantal zaken die je als werkgever moet regelen. Dit stappenplan helpt je daarbij.

SER publiceert kennisdocument over effecten nieuwe technologieën op werk
Banen veranderen, verschijnen en verdwijnen door opkomst nieuwe technologie zo laat het laatste onderzoek op dit gebied zien.

Voorbeeld personeelshandboek: een onmisbare aanvulling op het arbeidscontract
In een personeelshandboek leg je alle interne regels en richtlijnen op het gebied van personeelszaken binnen je bedrijf vast.

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
Verzuim wil je voorkomen en, als het dan toch gebeurt, een goede en tijdige oplossing. Samen met onze partners helpen we je daarbij.

Voorbeeld controlevoorschriften & verzuimprotocol: wie doet wat bij ziekte?
Duidelijke regels en afspraken over verzuim(beleid) vastleggen, maakt dat werkgever en werknemer weten wat hem te doen staat.

Modelformulier Persoonlijk Ontwikkelings Plan
Om te zorgen dat werknemers blijven leren en groeien in hun werk, ga je in gesprek over persoonlijke ontwikkeling en loopbaanambities.

Modelformulier Beoordelingsgesprek: onderdeel in de cyclus plannen, functioneren en beoordelen
Tijdens het beoordelingsgesprek staat je oordeel en waardering over het functioneren van een werknemer centraal. Zo weet hij wat goed gaat en wat beter kan.

Modelovereenkomst voor ZZP’ers: voorbeeld Aanneming van Werk Tentoonstellingsbedrijven
Een Modelovereenkomst helpt de afspraken met ZZP’ers goed en duidelijk vast te leggen en de relatie (niet zijnde een arbeidsrelatie!) te definiëren

Voorbeeld Geheimhoudingsverklaring voor ZZP'ers
Hierin leg je afspraken met ZZP’ers vast om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

De werkkostenregeling & personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte?
Welke mogelijkheden er zijn om te zorgen dat de werkkostenregeling niet direct het einde betekent voor je personeelsfeesten.

Jubilering, levensgebeurtenissen & pensioen: wat geef je?
Wat vier je en welke attentie of welk gebaar past daarbij? We bieden je een richtlijn en staan stil bij de WKR.

Onder invloed na drugsgebruik: hoe lang en wat is strafbaar?
Hoe het zit met de wet- en regelgeving rondom drugsgebruik en wat je als werkgever kunt/mag doen.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers