Functiehandboek

Functiewaardering is een methode om verschillende functies met elkaar te vergelijken en op een objectieve manier te waarderen. Maar om een functie te kunnen waarderen moet je eerst een goed beeld hebben van wat die functie inhoudt. Welke vaardigheden, competenties en verantwoordelijkheden bij de functie horen en daarmee ook welk salaris.

Voor de Tentoonstellingsbranche zijn daarom 19 referentiefuncties bepaald; functiebeschrijvingen van de meest voorkomende functies in de branche. Elke referentiefunctie behoort tot een functiefamilie en correspondeert met één van de 12 functie(salaris)groepen. De referentiefuncties helpen je als werkgever om bedrijfsfuncties voor jouw organisatie vast te stellen.

Sommige functies kunnen ook op meerdere niveaus in je organisatie voor komen. Door de bedrijfsfunctie met de referentiefunctie te vergelijken, bepaal je of de bedrijfsfunctie lichter, zwaarder of gelijk is aan de referentiefunctie en daarmee de uiteindelijke functiegroep. De matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken helpt je bij die afweging.

Aan de slag

Via de bovenstaande links en/of de pdf van het complete handboek vind je de referentiefuncties, meer informatie over het vaststellen en indelen van bedrijfsfuncties en stappenplannen om aan de slag te gaan. Heb je vragen? Neem dan contact op met het het Cao secretariaat
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers