Referentiefuncties

Een referentiefunctie is een voorbeeld van een functie, zoals die in de praktijk voor kan komen, maar dan ontdaan van specifieke bedrijfskenmerken. Een referentiefunctie dient als ‘piketpaal’ om bedrijfsfuncties op te stellen en/of in te delen. In de omschrijving van de referentiefunctie wordt iets gezegd over de context, de plaats in het bedrijf, de belangrijkste resultaten/bijdragen, de toegevoegde waarde van de functie inclusief resultaatindicatoren, de bezwarende werkomstandigheden en de vereiste kennis en ervaring.

De onderstaande referentiefuncties zijn tot stand gekomen nadat bij verschillende bedrijven de werkzaamheden van medewerkers in kaart zijn gebracht. Een klankbordgroep, waaraan diverse tentoonstellingsbedrijven deelnamen, heeft de nieuwe referentiefuncties voorzien van feedback. Ook een stuurgroep, waaraan zowel werkgevers als vertegenwoordigers van werknemers deelnamen, heeft de nieuwe referentiefuncties beoordeeld.

Alle referentiefuncties zijn vervolgens gewaardeerd en ingedeeld in functiegroepen. Elke functiegroep correspondeert met één van de salarisgroepen zoals opgenomen in de Cao Tentoonstellingsbedrijven. Om de functiegroep te bepalen, is de zwaarte van de referentiefuncties gewogen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de IFA-methode: Integrale Functie-Analysemethode. Aan elke referentiefunctie worden een aantal punten toegekend. Het totale puntenaantal bepaalt in welke functiegroep én salarisgroep de referentiefunctie valt.
 

Functienaam Functiegroep  IFA punten
Schoonmaker 1 0 - 85
  2 85 - 125
Magazijnmedewerker II 3 125 - 165
Productie-/ logistiek medewerker (standbouwer) II
  4 165 - 205
Grafisch medewerker I 5 205 - 250
Vakman (standbouwer) II
Voorman I
Financieel medewerker
Commercieel medewerker 6 250 - 300
Medewerker HR
Ontwerper I 7 300 - 350
Medewerker ICT
Officemanager I
Planner-werkvoorbereider II
Projectleider
Teamleider II 8 350 - 405
Accountmanager II 9 405 - 460
Inkoper
Projectmanager I
  10 460 - 515
Business-unitmanager 11 515 - 570


In deze tabel vind je de exacte IFA-puntenscores van de referentiefuncties.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers