opstellen van een Gedragscode

‘Respectvol met iedereen omgaan’ en ‘Geen alcohol of drugs tijdens werktijd’ zijn voorbeelden van gedragsregels of een gedragscode. Het biedt duidelijkheid wat je van elkaar verwacht. Het is belangrijk om deze regels op een rijtje te zetten en vast te leggen. Leg de regels (ook vooraf bij indiensttreding) aan je medewerkers uit. Zo is voor iedereen duidelijk wat binnen jullie bedrijf wel en niet mag. Geef ook aan wat de consequenties zijn als ze zich er niet aan houden. Met deze duidelijkheid leg je een basis voor een goede onderlinge samenwerking. En krijgen ongewenste omgangsvormen binnen jullie bedrijf minder kans.

 
Zo pak je het aan

Benut de volgende punten als je je eigen gedragsregels opstelt:

  1. Welke gedrag is onacceptabel? Wat is wenselijk en onwenselijk in de aanspreekcultuur?  Benoem gedragsregels in een protocol die bij je bedrijf passen en maak dit bekend. Betrek de OR/PVT, de preventiemedewerker en de medewerkers bij het opstellen ervan.
  2. De leidinggevende draagt de gedragsregels uit en spreekt medewerkers erop aan (grijpt in) als zij de opgestelde regels overschrijden. Hij/zij past indien nodig ook sancties toe.
  3. Zorg dat de medewerkers (vast en tijdelijk) bekend zijn met de gedragsregels. Bijvoorbeeld in een werkoverleg of als je voorlichting geeft over ongewenste omgangsvormen. Vertel daar ook wat je bedrijf doet aan preventie, wie de vertrouwenspersoon is, welke afspraken er zijn, wat de rol van de bedrijfsarts is en hoe het open spreekuur werkt.
  4. Denk bij het opstellen van de gedragsregels ook aan middelengebruik tijdens het werk (niet toegestaan) en wat de consequenties zijn bij diefstal (schorsing/ontslag op staande voet).
 

Meer informatie

Een prettige werksfeer betekent onder meer dat mensen respectvol met elkaar omgaan.    
De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen veel stress veroorzaken. Het slachtoffer kan er tegenop zien om naar zijn werk te gaan of het gevoel hebben zijn vrijheid kwijt te zijn. Werknemers kunnen er zelfs ziek door worden of besluiten van baan te veranderen.
 

Meer weten

​        ​​https://www.bewustebouwers.nl/overons/documenten/

 
Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers