Geef Voorlichting en Instructie

Belangrijk is dat leidinggevenden ongewenst gedrag, zoals pesten en discriminatie, herkennen.
Adequaat reageren is dan van groot belang. Dat vergt alert zijn op soms onduidelijke signalen.
Zaken vroegtijdig oppakken en op een goede manier ter sprake brengen, kan erger voorkomen.
Daarbij hebben informele oplossingen de voorkeur, zoals de-escaleren en herstellen. Zorg daarom voor een goede voorlichting aan leidinggevenden, zodat zij in staat zijn om allerlei vormen van ongewenste omgangsvormen te aan te pakken. Soms kan een training voor leidinggevenden nodig zijn.
 
Zo pak je het aan
1. Het adequaat aanpakken van ongewenst gedrag vraagt specifieke vaardigheden van leidinggevenden. Dat zorgt ervoor dat zij:
  • ongewenst gedrag herkennen
  • weten hoe ze effectief kunnen ingrijpen
  • de noodzaak inzien van voorbeeldgedrag.
2. Analyse: Elke leidinggevende let binnen zijn groep op signalen van ongewenst gedrag, zoals onderlinge irritaties, geklaag en grensoverschrijdend gedrag. Maar ook hoge werkdruk en verzuim kunnen signalen zijn. De rol van de leidinggevende is gedrag herkennen, kunnen labelen en er effectief gedrag tegenover kunnen stellen zodat dit de-escalatie van de situatie tot gevolg heeft. Soms is het nodig om in te grijpen en formele weg te kiezen (zoals aangifte doen). De resultaten van de analyse worden jaarlijks besproken met de directeur (leidinggevende) van de leidinggevende om het beleid, indien nodig, bij te stellen.

​3. Scholing: Elke werkgever schoolt ten minste jaarlijks haar leidinggevenden in de onderwerpen werkdruk en ongewenste omgangsvormen. De scholing betreft ten minste onderricht in het herkennen van signalen van onbalans bij werknemers en kennis en vaardigheden zodat ze weten hoe ze bij werkdruk en ongewenste omgangsvormen effectief kunnen ingrijpen. 
 

Meer informatie

Stimuleer leidinggevenden dat ze daadwerkelijk ingrijpen als zij worden geconfronteerd met ongewenst gedrag. Verschillende oorzaken van ongewenst gedrag kunnen om verschillende oplossingen vragen.
Het informele traject heeft de voorkeur. Doel van het informele traject is herstel van de relatie en voorkomen van verdere escalatie.
Voorbeelden van informele oplossingen bij ongewenst gedrag zijn:
  • Direct ingrijpen en aanspreken door de leidinggevende bij onacceptabel gedrag
  • Inzetten van een mediator
  • Doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon
  

Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers